Vytvoriť faktúru

TEAMEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TEAMEX
IČO 35691867
DIČ 2020310160
IČ DPH SK2020310160
Dátum vzniku 28 Mája 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TEAMEX
Strojnícka 8
82701
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 94 070 €
Zisk -6 354 €
Aktíva 91 799 €
Vlastný kapitál 81 472 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903239059
Mobile phone(s) 0903239059
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 84,613
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 10,000
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 10,000
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 10,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 74,394
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 15,401
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 15,401
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,401
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 58,993
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 13,376
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 45,617
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 219
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 219
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 84,613
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 75,118
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 74,168
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 83,010
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -8,842
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,354
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,495
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 184
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 184
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 8,509
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,500
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,500
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 484
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 208
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,317
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 802
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 802
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 92,014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 94,070
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 92,014
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 56
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 99,261
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 28,409
D. Služby (účtová skupina 51) 52,435
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 9,706
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 7,164
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,503
4. Sociálne náklady (527, 528) 39
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 259
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 8,000
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 8,000
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 452
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -5,191
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,170
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 207
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 207
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -203
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,394
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -6,354
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35691867 DIČ: 2020310160 IČ DPH: SK2020310160
 • Sídlo: TEAMEX, Strojnícka 8, 82701, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Mája 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Marian Meravý Geologická 24 Bratislava 821 07 28.05.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Marian Meravý 3 453 € (52%) Geologická 24 Bratislava 821 07
  Ing. Eva Meravá 3 187 € (48%) Bratislava 821 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.05.2004Nové sidlo:
   Strojnícka 8 Bratislava 827 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Eva Meravá Geologická 24 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   24.05.2004Zrušené sidlo:
   Včelárska 28 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Miroslav Malík Včelárska 28 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. arch. Miroslav Malík Včelárska 28 Bratislava 821 05
   06.03.2001Nové sidlo:
   Včelárska 28 Bratislava 821 06
   05.03.2001Zrušené sidlo:
   Ambrova 5 Bratislava 831 01
   21.11.2000Noví spoločníci:
   Ing. Marian Meravý Geologická 24 Bratislava 821 07
   Ing. arch. Miroslav Malík Včelárska 28 Bratislava 821 05
   20.11.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Miroslav Malík Včelárska 28 Bratislava 821 05
   Ing. Marian Meravý Geologická 24 Bratislava 821 07
   Ing. arch. Stanislav Talaš , CSc. Ferdiša Kostku 1 Bratislava 841 05
   Ing. arch. Vladimír Talaš Gercenova 11 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Stanislav Talaš , CSc. Adámiho 33 Bratislava 841 05
   Ing. arch. Vladimír Talaš Gercenova 11 Bratislava 851 01
   15.01.1999Nové sidlo:
   Ambrova 5 Bratislava 831 01
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Miroslav Malík Včelárska 28 Bratislava 821 05
   Ing. Marian Meravý Geologická 24 Bratislava 821 07
   Ing. arch. Stanislav Talaš , CSc. Ferdiša Kostku 1 Bratislava 841 05
   Ing. arch. Vladimír Talaš Gercenova 11 Bratislava 851 01
   14.01.1999Zrušené sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 813 39
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Miroslav Malík Včelárska 28 Bratislava 821 05
   Ing. Marian Meravý Geologická 24 Bratislava 821 07
   Ing. arch. Stanislav Talaš , CSc. Adámiho 33 Bratislava 841 05
   Ing. arch. Vladimír Talaš Gercenova 11 Bratislava 851 01
   28.05.1996Nové obchodné meno:
   TEAMEX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Cukrová 14 Bratislava 813 39
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   výskumná a vývojová činnosť v oblasti urbanizmu, architektúry a stavebníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov v oblasti urbanizmu, architektúry a stavebníctva
   inžinierska činnosť v oblasti urbanizmu, architektúry a stavebníctva
   modelárske a kopírovacie práce, design, úžitková grafika
   sprostredkovateľská činnosť
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   automatizované spracovanie údajov
   vypracúvanie územnoplánovacích podkladov a spracúvanie územnoplánovacej dokumentácie
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Miroslav Malík Včelárska 28 Bratislava 821 05
   Ing. Marian Meravý Geologická 24 Bratislava 821 07
   Ing. arch. Stanislav Talaš , CSc. Adámiho 33 Bratislava 841 05
   Ing. arch. Vladimír Talaš Gercenova 11 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marian Meravý Geologická 24 Bratislava 821 07
   Ing. arch. Miroslav Malík Včelárska 28 Bratislava 821 05
   Ing. arch. Stanislav Talaš , CSc. Adámiho 33 Bratislava 841 05
   Ing. arch. Vladimír Talaš Gercenova 11 Bratislava 851 01