Vytvoriť faktúru

ABGT NET - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ABGT NET
IČO 35691956
DIČ 2020340124
IČ DPH SK2020340124
Dátum vzniku 06 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ABGT NET
Dolnozemská cesta 3
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 22 756 €
Zisk 561 €
Aktíva 38 186 €
Vlastný kapitál -201 393 €
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 58,189
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 58,189
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 58,189
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,739
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 6,120
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 804
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,815
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 66,928
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -200,832
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 607
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -208,640
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 561
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 267,760
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 24
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 267,736
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 476
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,664
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 261,596
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 22,756
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 22,756
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 20,695
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 121
C. Služby (účtová skupina 51) 20
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 5,748
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 584
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 13,538
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 684
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,061
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 22,615
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 540
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 540
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -540
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,521
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 561
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016