Vytvoriť faktúru

EUROPA 2 - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EUROPA 2
IČO 35691972
DIČ 2020340135
IČ DPH SK2020340135
Dátum vzniku 06 Júna 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo EUROPA 2
Seberíniho 1
82103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 567 114 €
Zisk -96 661 €
Aktíva 513 773 €
Vlastný kapitál -3 919 756 €
Kontaktné informácie
Email info@europa2.sk
Webová stránka http://www.europa2.sk/
Phone(s) +421243294329, +421248224201
Mobile phone(s) +421903756867
Fax(es) 0248224200
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,010,099
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 44,123
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 44,123
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 44,123
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 965,114
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 344
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 344
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 948,179
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 947,315
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 947,315
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 864
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 16,591
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 332
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 16,259
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 862
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 862
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,010,099
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -4,016,416
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 564,298
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 564,298
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 10,265
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 10,265
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -4,494,318
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 22,715
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -4,517,033
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -96,661
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,026,515
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,818
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,818
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,967,312
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 842,940
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 602,662
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 240,278
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 4,084,064
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 38,366
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,942
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 55,385
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 55,385
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,567,117
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,567,114
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 16
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,551,189
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,397
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,512
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,543,604
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 16
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 48,277
D. Služby (účtová skupina 51) 1,132,863
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 265,182
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 197,058
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 63,282
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,842
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 696
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 41,863
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 41,863
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,273
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 52,434
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 23,510
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 370,049
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 117,293
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 116,197
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 116,197
O. Kurzové straty (563) 736
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 360
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -117,291
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -93,781
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -96,661
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35691972 DIČ: 2020340135 IČ DPH: SK2020340135
 • Sídlo: EUROPA 2, Seberíniho 1, 82103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Júna 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Miroslav Šimánek člen Lucemburská 1570/49 Praha 3 - Žižkov 130 00 Česká republika 13.03.2007
  RNDr. Miroslav Hrnko predseda Nad Kadlickou 142 Liberec 460 15 ČR 13.03.2007
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.12.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ľubomír Messinger - člen Švermova 59 Banská Bystrica 974 01 Vznik funkcie: 13.03.2007
   29.12.2009Nové obchodné meno:
   EUROPA 2, a. s.
   28.12.2009Zrušené obchodné meno:
   OKEY RÁDIO, a. s.
   20.03.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Šimánek - člen Lucemburská 1570/49 Praha 3 - Žižkov 130 00 Česká republika Vznik funkcie: 13.03.2007
   RNDr. Miroslav Hrnko - predseda Nad Kadlickou 142 Liberec 460 15 ČR Vznik funkcie: 13.03.2007
   JUDr. Ľubomír Messinger - člen Švermova 59 Banská Bystrica 974 01 Vznik funkcie: 13.03.2007
   19.03.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ľubomír Messinger - predseda predstavenstva Švermova 59 Banská Bystrica Vznik funkcie: 14.06.2001
   Ing. Vladislav Pechočiak - člen Trieda Andreja Hlinku 606/35 Nitra-Chrenová 949 01 Vznik funkcie: 19.09.2006
   28.09.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladislav Pechočiak - člen Trieda Andreja Hlinku 606/35 Nitra-Chrenová 949 01 Vznik funkcie: 19.09.2006
   31.03.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Michal Arpáš - člen predstavenstva Silvánova 10 Pezinok Vznik funkcie: 14.06.2001
   JUDr. Zdeněk Kozák - člen predstavenstva Javorová 101 Dolní Brežany 252 41 Česká republika Vznik funkcie: 31.05.2005
   15.06.2005Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Zdeněk Kozák - člen predstavenstva Javorová 101 Dolní Brežany 252 41 Česká republika Vznik funkcie: 31.05.2005
   15.11.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Simona Audyová - člen predstavenstva Biely Kríž 6 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 14.06.2001 Skončenie funkcie: 11.11.2003
   09.01.2003Nové obchodné meno:
   OKEY RÁDIO, a. s.
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Michal Arpáš - člen predstavenstva Silvánova 10 Pezinok Vznik funkcie: 14.06.2001
   Ing. Simona Audyová - člen predstavenstva Biely Kríž 6 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 14.06.2001 Skončenie funkcie: 11.11.2003
   JUDr. Ľubomír Messinger - predseda predstavenstva Švermova 59 Banská Bystrica Vznik funkcie: 14.06.2001
   08.01.2003Zrušené obchodné meno:
   WA SLOVAKIA, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Michal Arpáš - člen predstavenstva Silvánova 10 Pezinok
   Ing. Simona Audyová - člen predstavenstva Biely Kríž 6 Bratislava 831 02
   JUDr. Ľubomír Messinger - predseda predstavenstva Švermova 59 Banská Bystrica
   06.12.2001Nové sidlo:
   Seberíniho 1 Bratislava 821 03
   05.12.2001Zrušené sidlo:
   Dunajská 4 Bratislava 814 81
   12.09.2001Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   PhDr. Michal Arpáš - člen predstavenstva Silvánova 10 Pezinok
   Ing. Simona Audyová - člen predstavenstva Biely Kríž 6 Bratislava 831 02
   JUDr. Ľubomír Messinger - predseda predstavenstva Švermova 59 Banská Bystrica
   11.09.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Milan Fitzek - podpredseda predstavenstva Vihorlatská 5 Prešov
   Vladimír Fruni - predseda predstavenstva Kurská 3 Košice
   PhDr. Oľga Janíková - člen predstavenstva Hrdličkova 30 Bratislava
   20.03.2000Nové sidlo:
   Dunajská 4 Bratislava 814 81
   19.03.2000Zrušené sidlo:
   Brečtanova 1 Bratislava 833 14
   26.10.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Fitzek - podpredseda predstavenstva Vihorlatská 5 Prešov
   PhDr. Oľga Janíková - člen predstavenstva Hrdličkova 30 Bratislava
   25.10.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Monika Beňová - podpredseda predstavenstva Starhradská 4 Bratislava
   Ivan Horský - člen predstavenstva Sládkovičova 11 Bratislava
   17.02.1999Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Vladimír Fruni - predseda predstavenstva Kurská 3 Košice
   Ivan Horský - člen predstavenstva Sládkovičova 11 Bratislava
   16.02.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Patrick Lutter - predseda predstavenstva Ladzianskeho 8 Bratislava
   Darina Toroková - člen predstavenstva Kozia 11 Bratislava
   18.04.1997Nové sidlo:
   Brečtanova 1 Bratislava 833 14
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie rozhlasového vysielania v Slovenskej republike
   Nový štatutárny orgán:
   Monika Beňová - podpredseda predstavenstva Starhradská 4 Bratislava
   Ing. Patrick Lutter - predseda predstavenstva Ladzianskeho 8 Bratislava
   Darina Toroková - člen predstavenstva Kozia 11 Bratislava
   17.04.1997Zrušené sidlo:
   Pri Šajbách 4 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Hana Adamková - člen predstavenstva Novobanská 3 Bratislava 851 01
   JUDr. Fedor Flašík - podpredseda predstavenstva Osuského 3/a Bratislava 851 03
   Ing. Jozef Kaffka - predseda predstavenstva Holíčska 13 Bratislava 851 05
   06.06.1996Nové obchodné meno:
   WA SLOVAKIA, a.s.
   Nové sidlo:
   Pri Šajbách 4 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   prenájom priemyselného tovaru
   vydavateľské činnosti
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mgr. Hana Adamková - člen predstavenstva Novobanská 3 Bratislava 851 01
   JUDr. Fedor Flašík - podpredseda predstavenstva Osuského 3/a Bratislava 851 03
   Ing. Jozef Kaffka - predseda predstavenstva Holíčska 13 Bratislava 851 05