Vytvoriť faktúru

P.R.G. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno P.R.G.
IČO 35692022
DIČ 2020309478
Dátum vzniku 05 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo P.R.G.
Šancová 56
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 530 €
Zisk 1 715 €
Aktíva 574 €
Vlastný kapitál 574 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,103
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,103
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 3,103
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,289
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -6,065
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,715
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 814
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 484
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 484
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 330
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 2,530
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 2,530
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 331
C. Služby (účtová skupina 51) 331
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,199
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,199
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,199
P. Daň z príjmov (591, 595) 484
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,715
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4257291.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015