Vytvoriť faktúru

SLOVAK ARABIC CENTER - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SLOVAK ARABIC CENTER
IČO 35692031
DIČ 2020892390
IČ DPH SK2020892390
Dátum vzniku 03 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SLOVAK ARABIC CENTER
Nám. SNP 11
97401
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 589 825 €
Zisk 175 212 €
Aktíva 102 518 €
Vlastný kapitál -253 771 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0484156019, 0484123883
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 100,144
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 28,486
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 8,283
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 8,283
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 20,203
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 20,203
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 70,961
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 34,525
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 34,525
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,525
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 22,122
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 15,968
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 15,968
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,425
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 729
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 14,314
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 14,159
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 155
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 697
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 697
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 100,144
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -78,559
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 85,906
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 127,066
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) -41,160
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 77,429
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -417,106
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 16,337
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -433,443
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 175,212
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 177,364
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,278
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,228
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 50
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 174,835
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 162,539
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 162,539
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,801
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,316
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,468
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 711
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,251
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,251
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,339
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 1,339
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 589,825
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 589,825
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 425,000
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 164,117
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 708
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 408,945
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 195,000
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,870
D. Služby (účtová skupina 51) 177,418
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 28,376
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 20,554
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 7,707
4. Sociálne náklady (527, 528) 115
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 240
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,041
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 180,880
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 213,829
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,183
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,183
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,182
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 179,698
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,486
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,486
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 175,212
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35692031 DIČ: 2020892390 IČ DPH: SK2020892390
 • Sídlo: SLOVAK ARABIC CENTER, Nám. SNP 11, 97401, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Júna 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.10.2003Nové sidlo:
   Nám. SNP 11 Banská Bystrica 974 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Kvasna Nám. SNP 11/11 Banská Bystrica 974 01 Vznik funkcie: 03.06.1996
   16.10.2003Zrušené sidlo:
   Hlavná 93 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Kvasna Nám. SNP 11/11 Banská Bystrica 974 01
   13.12.1999Noví spoločníci:
   Ing. Andrej Kvasna Nám. SNP 11/11 Banská Bystrica 974 01
   Walter O. Hoffmann Veronikag 43 Wien A-1170 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Kvasna Nám. SNP 11/11 Banská Bystrica 974 01
   12.12.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Miriam Madová Štefana Králika 20 Bratislava 841 07
   27.07.1998Nový štatutárny orgán:
   Miriam Madová Štefana Králika 20 Bratislava 841 07
   26.07.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Šago Tupolevova 2 Bratislava 851 01
   03.06.1996Nové obchodné meno:
   SLOVAK ARABIC CENTER s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hlavná 93 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a sprostredkovanie výkonu služieb
   reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Mag. Mohamed Ibrahim Auhofstrasse 250 Viedeň Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Milan Šago Tupolevova 2 Bratislava 851 01