Vytvoriť faktúru

EKOSY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EKOSY
IČO 35692049
DIČ 2020916535
IČ DPH SK2020916535
Dátum vzniku 05 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKOSY
Púchovská ulica 16
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 355 798 €
Zisk 2 721 €
Aktíva 125 437 €
Vlastný kapitál -68 781 €
Kontaktné informácie
Email ekosy@centrum.sk
Phone(s) 0243636237, 0243636238, 0243636239, 0233227306
Mobile phone(s) +421903444066, +421903733444, 0903750535, 0903760535, 0911444067
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 181,489
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 181,489
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 21,768
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 21,768
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 140,490
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 139,979
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 139,979
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 511
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 19,231
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 18,145
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,086
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 181,489
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -65,728
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -75,420
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 0
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -75,420
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,721
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 247,217
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,100
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,100
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 246,117
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 91,796
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 91,796
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 130,490
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,696
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 15,775
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,448
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 912
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 0
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 355,798
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 90,311
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 261,206
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,281
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 353,456
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 70,839
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 64,431
D. Služby (účtová skupina 51) 130,881
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 64,785
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 45,239
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15,292
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,254
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 352
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22,168
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,342
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 85,366
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,731
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 3,731
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 950
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 137
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 137
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 813
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 2,781
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,123
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,402
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,402
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,721
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35692049 DIČ: 2020916535 IČ DPH: SK2020916535
 • Sídlo: EKOSY, Púchovská ulica 16, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Júna 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Libuša Marečková Gercenova 13 Bratislava 851 01 31.10.2012
  Jozef Tóth Gercenova 1158/13 Bratislava 851 01 01.06.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Libuša Marečková 3 325 € (50%) Gercenova 13 Bratislava 851 01
  Jozef Tóth 3 325 € (50%) Gercenova 1158/13 Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.10.2012Noví spoločníci:
   Ing. Libuša Marečková Gercenova 13 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Libuša Marečková Gercenova 13 Bratislava 851 01
   30.10.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Libuša Marčeková Gercenova 13 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Libuša Marčeková Gercenova 13 Bratislava 851 01
   16.07.2010Nové sidlo:
   Púchovská ulica 16 Bratislava 831 06
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   prevádzkovanie výdajne stravy
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   faktoring a forfaiting
   administratívne služby
   Noví spoločníci:
   Jozef Tóth Gercenova 1158/13 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Tóth Gercenova 1158/13 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 01.06.2010
   15.07.2010Zrušené sidlo:
   Mierová 246 Bratislava 821 05
   14.06.2007Nové sidlo:
   Mierová 246 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   pohostinská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Libuša Marčeková Gercenova 13 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Libuša Marčeková Gercenova 13 Bratislava 851 01
   13.06.2007Zrušené sidlo:
   Mliekárenská 8 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Libuša Tóthová Gercenova 13 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Libuša Tóthová Gercenova 13 Bratislava 851 01
   26.05.2000Nové sidlo:
   Mliekárenská 8 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Ing. Libuša Tóthová Gercenova 13 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Libuša Tóthová Gercenova 13 Bratislava 851 01
   25.05.2000Zrušené sidlo:
   Gercenova 13 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Tóth Gercenova 13 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Tóth Gercenova 13 Bratislava 851 01
   21.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ján Tóth Gercenova 13 Bratislava 851 01
   20.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Tóth Gercenova 13 Bratislava 851 01
   05.06.1996Nové obchodné meno:
   EKOSY s.r.o.
   Nové sidlo:
   Gercenova 13 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Tóth Gercenova 13 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Tóth Gercenova 13 Bratislava 851 01