Vytvoriť faktúru

DENTAL Štúdio, J + O - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DENTAL Štúdio, J + O
IČO 35692162
DIČ 2020923179
Dátum vzniku 10 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DENTAL Štúdio, J + O
Sokolská 6
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 807 311 €
Zisk 87 960 €
Aktíva 312 071 €
Vlastný kapitál 191 708 €
Kontaktné informácie
Email dental.studio@dentalstudio.sk
Webová stránka http://www.dentalstudio.sk
Mobile phone(s) +421903237022
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 441,286
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 243,422
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 243,422
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 7,419
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 236,003
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 193,301
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 837
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 837
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 27,002
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 26,989
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 26,989
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 165,462
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 152,239
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 13,223
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,563
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,563
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 441,286
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 279,669
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 184,406
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 184,406
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 87,960
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 161,617
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,778
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,778
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 157,639
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 10,040
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,040
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,924
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,795
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,487
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,409
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 123,984
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,200
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,200
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 792,465
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 807,311
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 792,465
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 10,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,846
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 678,146
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 134,612
D. Služby (účtová skupina 51) 219,797
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 224,681
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 163,289
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 56,434
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,958
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,644
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 72,078
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 72,078
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 13,421
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,913
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 129,165
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 438,056
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 56
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 55
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 16,039
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 8,020
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 8,020
O. Kurzové straty (563) 73
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 7,946
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -15,983
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 113,182
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 25,222
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 25,222
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 87,960
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4170349.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35692162 DIČ: 2020923179
 • Sídlo: DENTAL Štúdio, J + O, Sokolská 6, 81104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Júna 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  MUDr. Oľga Žilinská, CSc. Sokolská 6 Bratislava 811 04 27.06.2000
  MUDr. Juraj Haščík Športová 5 Limbach 900 91 19.01.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  MUDr. Oľga Žilinská, CSc. 3 320 € (50%) Sokolská 6 Bratislava 811 04
  MUDr. Juraj Haščík 3 320 € (50%) Športová 5 Limbach 900 91
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.03.2004Noví spoločníci:
   MUDr. Oľga Žilinská , CSc. Sokolská 6 Bratislava 811 04
   MUDr. Juraj Haščík Športová 5 Limbach 900 91
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Juraj Haščík Športová 5 Limbach 900 91 Vznik funkcie: 19.01.2004
   01.03.2004Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Oľga Žilinská , CSc. Sokolská 6 Bratislava 811 04
   24.11.2003Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Oľga Žilinská , CSc. Sokolská 6 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 27.06.2000
   23.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Oľga Žilinská , CSc. Sokolská 6 Bratislava 811 04
   04.07.2000Nové obchodné meno:
   DENTAL Štúdio, J + O, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sokolská 6 Bratislava 811 04
   Nové predmety činnosti:
   stomatológia
   stomatologická chirurgia
   Noví spoločníci:
   MUDr. Oľga Žilinská , CSc. Sokolská 6 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Oľga Žilinská , CSc. Sokolská 6 Bratislava 811 04
   03.07.2000Zrušené obchodné meno:
   ELV.E, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Nitrianska 3 Senec 903 12
   Zrušeny spoločníci:
   ELV.S, a.s. IČO: 34 101 501 Nitrianska 3 Senec 903 12
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Leško Ľubovnianska 2 Bratislava
   13.04.1999Nové sidlo:
   Nitrianska 3 Senec 903 12
   Noví spoločníci:
   ELV.S, a.s. IČO: 34 101 501 Nitrianska 3 Senec 903 12
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Leško Ľubovnianska 2 Bratislava
   12.04.1999Zrušené sidlo:
   Hanulova 5/b Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   ELV.S, a.s. IČO: 34 101 501 Nitrianska 3 Senec 903 12
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Janka Hazlingerová Čapkova 8 Bratislava 811 04
   04.04.1997Noví spoločníci:
   ELV.S, a.s. IČO: 34 101 501 Nitrianska 3 Senec 903 12
   03.04.1997Zrušeny spoločníci:
   ELV.S, a.s. IČO: 34 101 501 Nitrianska 3 Senec 903 12
   MSB, s.r.o. IČO: 31 385 184 Pri Šajbách 4 Bratislava 831 06
   10.06.1996Nové obchodné meno:
   ELV.E, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hanulova 5/b Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
   sprostredkovanie obchodu
   sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností
   leasing-spojený s financovaním
   Noví spoločníci:
   ELV.S, a.s. IČO: 34 101 501 Nitrianska 3 Senec 903 12
   MSB, s.r.o. IČO: 31 385 184 Pri Šajbách 4 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Janka Hazlingerová Čapkova 8 Bratislava 811 04