Vytvoriť faktúru

BALNEA REGIA PSW - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BALNEA REGIA PSW
IČO 35692294
DIČ 2020348550
IČ DPH SK2020348550
Dátum vzniku 11 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BALNEA REGIA PSW
Vajnorská 137
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 28 685 €
Zisk -1 231 €
Vlastný kapitál -56 491 €
Kontaktné informácie
Email balnea.regia@balnea.sk
Webová stránka http://www.balnea.sk
Phone(s) +421244456925
Mobile phone(s) +421903720265
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 9,929
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,915
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 7,010
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 893
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 893
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 357
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,760
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 1
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 1
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,904
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,204
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 700
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 14
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 14
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,929
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -57,422
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 371
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 371
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -63,201
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -63,201
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,231
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 67,351
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 50
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 50
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 63,784
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 62,545
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 62,545
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 87
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 49
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,103
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 3,517
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 28,685
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 28,685
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 14,991
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 13,694
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 28,605
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 20,971
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,339
D. Služby (účtová skupina 51) 3,452
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,657
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,200
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 422
4. Sociálne náklady (527, 528) 35
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 129
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 57
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 80
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,923
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 351
O. Kurzové straty (563) 2
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 349
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -351
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -271
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,231
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35692294 DIČ: 2020348550 IČ DPH: SK2020348550
 • Sídlo: BALNEA REGIA PSW, Vajnorská 137, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 11 Júna 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Zuzana Reháková Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05 21.03.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Zuzana Reháková 6 639 € (100%) Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.05.2004Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Reháková Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05
   30.05.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zuzana Reháková Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05
   Ing. Jiří Rufer Finrajslova 2359/36 Břeclav 690 02 Česká republika
   04.08.2003Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Reháková Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05
   Ing. Jiří Rufer Finrajslova 2359/36 Břeclav 690 02 Česká republika
   03.08.2003Zrušeny spoločníci:
   Peter Pikna 168 Vlčkovce 919 23
   Ing. Zuzana Reháková Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05
   18.12.2002Nové sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Reháková Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 21.03.2000
   17.12.2002Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 16 Bratislava 832 44
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Reháková Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05
   02.05.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Pikna 168 Vlčkovce 919 23
   26.04.2000Nové obchodné meno:
   BALNEA REGIA PSW, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 16 Bratislava 832 44
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Zuzana Reháková Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05
   25.04.2000Zrušené obchodné meno:
   BALNEA REGIA plus, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Odborárska 3 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   20.11.1998Nové obchodné meno:
   BALNEA REGIA plus, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Odborárska 3 Bratislava 831 02
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie výkonu služieb
   Noví spoločníci:
   Peter Pikna 168 Vlčkovce 919 23
   Ing. Zuzana Reháková Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Pikna 168 Vlčkovce 919 23
   19.11.1998Zrušené obchodné meno:
   AMONT, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   H. Meličkovej 4 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Pikna 168 Vlčkovce 919 23
   Ing. Zuzana Reháková Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05
   Ing. Martina Pavlíčková Popkova 999 Kuřim 664 34 Česká republika
   Ing. Pavel Urbánek Tyršova 5 Kuřim 664 34 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Reháková Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05
   11.06.1996Nové obchodné meno:
   AMONT, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   H. Meličkovej 4 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídlištných celkov)
   vykonávanie priemyselných stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Peter Pikna 168 Vlčkovce 919 23
   Ing. Zuzana Reháková Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05
   Ing. Martina Pavlíčková Popkova 999 Kuřim 664 34 Česká republika
   Ing. Pavel Urbánek Tyršova 5 Kuřim 664 34 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Zuzana Reháková Hany Meličkovej 4 Bratislava 841 05