Vytvoriť faktúru

ERIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ERIA
IČO 35692391
DIČ 2020936302
Dátum vzniku 17 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ERIA
Mliekarenská 8
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 30 388 €
Zisk 1 592 €
Aktíva 14 556 €
Vlastný kapitál 8 413 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 12,638
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 12,638
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,850
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,850
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,850
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,788
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 10,654
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 134
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,638
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,091
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 859
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 859
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,592
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,547
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 130
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 130
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,417
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,745
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,745
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 248
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 944
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 30,388
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 30,388
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 28,097
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,060
D. Služby (účtová skupina 51) 20,736
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 6,301
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,604
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,450
4. Sociálne náklady (527, 528) 247
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,291
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,592
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 219
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 219
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -219
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,072
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,592
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35692391 DIČ: 2020936302
 • Sídlo: ERIA, Mliekarenská 8, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Júna 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Zlatica Braunová Stavbárska 48 Bratislava 821 07 02.03.2004
  Robert Braun Stavbárska 48 Bratislava 821 07 02.03.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Zlatica Braunová 2 822 € (42.5%) Stavbárska 48 Bratislava 821 07
  Robert Braun 2 822 € (42.5%) Stavbárska 48 Bratislava 821 07
  Ing. Zuzana Šmidová 996 € (15%) Kopčianska 78 Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.04.2004Nové obchodné meno:
   ERIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mliekarenská 8 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   podnikateľské poradensvo v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Zlatica Braunová Stavbárska 48 Bratislava 821 07
   Robert Braun Stavbárska 48 Bratislava 821 07
   Ing. Zuzana Šmidová Kopčianska 78 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zlatica Braunová Stavbárska 48 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 02.03.2004
   Robert Braun Stavbárska 48 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 02.03.2004
   29.04.2004Zrušené obchodné meno:
   Tatrapack spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kvetinárska 6 Bratislava 821 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba plastických produktov
   Zrušeny spoločníci:
   Ingrid Bauerová Klincová 19 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ingrid Bauerová Klincová 19 Bratislava 821 08
   Karlheinz Bauer Lindestrasse 1 Cawl SRN dlhodobý pobyt na území SR : Klincová 19 Bratislava 821 08
   25.02.1999Noví spoločníci:
   Ingrid Bauerová Klincová 19 Bratislava 821 08
   24.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ingrid Bauerová Klincová 19 Bratislava 821 08
   05.09.1996Nové predmety činnosti:
   výroba plastických produktov
   17.06.1996Nové obchodné meno:
   Tatrapack spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kvetinárska 6 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ingrid Bauerová Klincová 19 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ingrid Bauerová Klincová 19 Bratislava 821 08
   Karlheinz Bauer Lindestrasse 1 Cawl SRN dlhodobý pobyt na území SR : Klincová 19 Bratislava 821 08