Vytvoriť faktúru

HTI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HTI
IČO 35692430
DIČ 2020323646
IČ DPH SK2020323646
Dátum vzniku 17 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HTI
Tuhovská 29
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 654 276 €
Zisk 10 587 €
Aktíva 732 115 €
Vlastný kapitál 197 984 €
Kontaktné informácie
Email hti@hti.sk
Phone(s) 0243415440, 5265473
Mobile phone(s) 0905604641
Fax(es) 0243415441
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 678,460
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 35,456
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 35,456
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 35,456
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 639,636
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 494
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 494
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 78,425
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 78,425
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 78,425
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 462,031
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 343,641
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 18,150
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 325,491
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 90,390
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 28,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 98,686
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9,600
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 89,086
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,368
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,368
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 678,460
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 208,571
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 677
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 677
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 190,668
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 190,668
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,587
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 467,226
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 25,175
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 23,820
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 23,820
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 846
12. Odložený daňový záväzok (481A) 509
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 2,636
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 2,636
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 433,237
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 408,232
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 600
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 407,632
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 603
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,572
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,327
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,367
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,136
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 6,178
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 6,178
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 2,663
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 2,663
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 634,851
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 654,276
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 634,851
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 17,700
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,725
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 639,004
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 126,268
D. Služby (účtová skupina 51) 323,338
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 162,867
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 119,972
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 39,552
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,343
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,623
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 22,760
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22,760
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 5,945
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -7,851
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,054
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,272
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 185,245
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 197
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 197
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 197
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,393
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 684
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 684
O. Kurzové straty (563) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 708
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,196
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 14,076
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,489
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,494
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -5
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 10,587
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35692430 DIČ: 2020323646 IČ DPH: SK2020323646
 • Sídlo: HTI, Tuhovská 29, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Júna 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Tibor Kliský Stromová 52 Bratislava 831 01 17.06.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Tibor Kliský 6 639 € (100%) Stromová 52 Bratislava 831 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.05.2014Nové obchodné meno:
   HTI, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Tuhovská 29 Bratislava 831 06
   07.05.2014Zrušené obchodné meno:
   HTI Slovakia s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Trnavská 112 Bratislava 821 01
   15.07.2005Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v obchode a službách
   výroba elektrorozvádzačov nízkeho napätia
   výroba, opravy a údržba elektrických zariadení
   prenájom priemyselného tovaru a motorových vozidiel
   prieskum trhu
   reklamná a vydavateľská činnosť
   výroba, opravy, údržba a montáž elektrických zariadení
   projektovanie stavieb - technické vybavenie stavieb - elektrické silové zariadenia a rozvody NN a bleskozvody
   technické poradenstvo v oblasti elektroniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Kliský Stromová 52 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Tibor Kliský Stromová 52 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 17.06.1996
   14.07.2005Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v obchode a službách
   výroba elektrorozvádzačov nízkeho napätia
   výroba, opravy a údržba elektrických zariadení
   prenájom priemyselného tovaru a motorových vozidiel
   prieskum trhu
   reklamná a vydavateľská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tibor Kliský Orechový sad 3 Nové Zámky
   Ing. Heinrich Dorrer Friedenstrasse 9 Rakúsko Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tibor Kliský Orechový sad 3 Nové Zámky
   12.06.1997Nové sidlo:
   Trnavská 112 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Kliský Orechový sad 3 Nové Zámky
   Ing. Heinrich Dorrer Friedenstrasse 9 Rakúsko Rakúsko
   11.06.1997Zrušené sidlo:
   Jelačičova 10 Bratislava 821 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tibor Kliský Orechový sad 3 Nové Zámky
   Ľudovít Sládeček Jelačičova ul. 10 Bratislava 821 07
   Ing. Heinrich Dorrer Friedenstrasse 9 Rakúsko Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľudovít Sládeček Jelačičova ul. 10 Bratislava 821 07
   17.06.1996Nové obchodné meno:
   HTI Slovakia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jelačičova 10 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v obchode a službách
   výroba elektrorozvádzačov nízkeho napätia
   výroba, opravy a údržba elektrických zariadení
   prenájom priemyselného tovaru a motorových vozidiel
   prieskum trhu
   reklamná a vydavateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Kliský Orechový sad 3 Nové Zámky
   Ľudovít Sládeček Jelačičova ul. 10 Bratislava 821 07
   Ing. Heinrich Dorrer Friedenstrasse 9 Rakúsko Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Tibor Kliský Orechový sad 3 Nové Zámky
   Ľudovít Sládeček Jelačičova ul. 10 Bratislava 821 07