Vytvoriť faktúru

H-mont plus - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno H-mont plus
IČO 35692456
DIČ 2020331500
IČ DPH SK2020331500
Dátum vzniku 18 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo H-mont plus
Fibichova 13
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 66 880 €
Zisk 7 804 €
Aktíva 128 843 €
Vlastný kapitál 119 367 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903402476, +421903889739
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 88,425
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 88,425
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,675
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 2,662
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,436
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,846
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 100,100
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 97,171
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 34,747
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 47,317
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7,804
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,929
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 2,915
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 249
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 556
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,295
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 815
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 14
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 66,880
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 66,063
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 817
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 56,505
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,033
C. Služby (účtová skupina 51) 16,750
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 9,061
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,195
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 14,832
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,634
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 10,375
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 42,280
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 141
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 141
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -140
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 10,235
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,431
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 7,804
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35692456 DIČ: 2020331500 IČ DPH: SK2020331500
 • Sídlo: H-mont plus, Fibichova 13, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Júna 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vladimír Horňák Fibichova 13 Bratislava 821 05 18.06.1996
  Ing. Janka Horňáková Fibichova 13 Bratislava 821 05 18.06.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Vladimír Horňák 5 311 € (80%) Fibichova 13 Bratislava 821 05
  Ing. Janka Horňáková 1 328 € (20%) Fibichova 13 Bratislava 821 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.08.2007Zrušeny predmety činnosti:
   klampiarstvo
   vykonávanie tepelných a hlukových izolácií
   podlahárstvo
   leštenárske práce
   vodoinštalatérstvo
   kúrenárske práce
   montáž tlakových nádob stabilných skupiny A a B do najvyššieho pracovného pretlaku 20 MPa
   montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení v rozsahu PZ-VI na rozvod plynu do pretlaku 4 MPa
   vykonávanie inžinierských, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   17.11.2004Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   05.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Horňák Fibichova 13 Bratislava 821 05
   Ing. Janka Horňáková Fibichova 13 Bratislava 821 05
   04.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Horňák Fibichova 13 Bratislava 821 05
   Ing. Janka Horňáková Fibichova 13 Bratislava 821 05
   18.06.1996Nové obchodné meno:
   H-mont plus s.r.o.
   Nové sidlo:
   Fibichova 13 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   zámočníctvo
   klampiarstvo
   vykonávanie tepelných a hlukových izolácií
   podlahárstvo
   leštenárske práce
   vodoinštalatérstvo
   kúrenárske práce
   montáž tlakových nádob stabilných skupiny A a B do najvyššieho pracovného pretlaku 20 MPa
   montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení v rozsahu PZ-VI na rozvod plynu do pretlaku 4 MPa
   vykonávanie inžinierských, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Horňák Fibichova 13 Bratislava 821 05
   Ing. Janka Horňáková Fibichova 13 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Horňák Fibichova 13 Bratislava 821 05
   Ing. Janka Horňáková Fibichova 13 Bratislava 821 05