Vytvoriť faktúru

TRADE SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TRADE SLOVAKIA
IČO 35692596
DIČ 2020309566
IČ DPH SK2020309566
Dátum vzniku 18 Júna 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo TRADE SLOVAKIA
Čajakova 20
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 472 784 €
Zisk 23 181 €
Aktíva 789 328 €
Vlastný kapitál 83 226 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421252499120, +421252444424, +421252444434
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 481,926
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 481,926
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 14,118
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 325,396
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 178,315
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,942
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 138,660
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 807,322
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 82,363
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 33,200
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 33,200
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 6,633
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 19,349
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 23,181
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 724,959
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 37,853
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 685,584
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 13,579
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 4,062
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 17,947
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 649,996
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,522
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 472,784
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 213,310
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 218,624
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 6,150
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 34,700
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 431,230
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 174,157
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 17,213
C. Služby (účtová skupina 51) 96,418
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 58,405
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 29,671
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 42,465
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 350
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,551
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 41,554
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 144,146
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 20
X. Výnosové úroky (662) 20
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 19,135
M. Nákladové úroky (562) 19,020
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 115
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -19,115
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 22,439
P. Daň z príjmov (591, 595) -742
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 23,181
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35692596 DIČ: 2020309566 IČ DPH: SK2020309566
 • Sídlo: TRADE SLOVAKIA, Čajakova 20, 81105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Júna 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Juraj Bruckner predseda J.C.Hronského 22 Bratislava 831 02 12.06.2015
  Ing. Róbert Bruckner člen Jeséniova 27a Bratislava 831 01 12.06.2015
  Ing. Zdeněk Taraba člen Na križovatkách 17 Bratislava 821 04 12.06.2015
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.06.2015Nový štatutárny orgán:
   Juraj Bruckner - predseda J.C.Hronského 22 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 12.06.2015
   Ing. Róbert Bruckner - člen Jeséniova 27a Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 12.06.2015
   Ing. Zdeněk Taraba - člen Na križovatkách 17 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 12.06.2015
   22.06.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Bruckner - predseda J.C.Hronského 22 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 16.06.2010
   Ing. Róbert Bruckner - člen Jeséniova 27a Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 16.06.2010
   Ing. Zdeněk Taraba - člen Na križovatkách 17 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 16.06.2010
   23.07.2010Nový štatutárny orgán:
   Juraj Bruckner - predseda J.C.Hronského 22 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 16.06.2010
   Ing. Róbert Bruckner - člen Jeséniova 27a Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 16.06.2010
   Ing. Zdeněk Taraba - člen Na križovatkách 17 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 16.06.2010
   22.07.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Bruckner - predseda J.C.Hronského 22 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 21.06.2005
   Ing. Róbert Bruckner - člen Jeséniova 27a Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 11.01.2007
   Ing. Zdeněk Taraba - člen Na križovatkách 17 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 11.01.2007
   07.07.2007Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie autoumyvárne
   čistenie interiérov cestných motorových vozidiel
   prevádzkovanie pneuservisu
   montáž dostavieb, nadstavieb, prídavných zariadení a príslušenstva na cestné motorové vozidlá
   prevádzkovanie parkovísk a odstavných plôch slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než vlastníkovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
   18.01.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Bruckner - člen Jeséniova 27a Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 11.01.2007
   Ing. Zdeněk Taraba - člen Na križovatkách 17 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 11.01.2007
   17.01.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Peter Czúdor - člen Ružová 12 Levice 934 01 Vznik funkcie: 21.06.2005
   Ing. Jaroslav Štefanec - člen Staré Grunty 228 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 21.06.2005
   20.08.2005Nový štatutárny orgán:
   Juraj Bruckner - predseda J.C.Hronského 22 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 21.06.2005
   Mgr. Peter Czúdor - člen Ružová 12 Levice 934 01 Vznik funkcie: 21.06.2005
   Ing. Jaroslav Štefanec - člen Staré Grunty 228 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 21.06.2005
   19.08.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Bruckner J.C.Hronského 22 Bratislava
   Juraj Bruckner - predseda predstavenstva J.C.Hronského 22 Bratislava
   Ing. Róbert Bruckner - podpredseda Jeséniova 11111/27A Bratislava 831 03
   05.10.2004Nové predmety činnosti:
   medzinárodná cestná preprava tovaru
   20.05.2004Nové predmety činnosti:
   oprava mechanických častí strojov
   skladovanie (okrem prevádzkovania verejných skladov)
   prenájom motorových vozidiel
   požičiavanie motorových vozidiel
   19.05.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Bruckner - podpredseda Jeséniova 11111/27A Bratislava 831 03
   18.05.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Robert Bruckner - podpredseda Saratovská 2158/8 Bratislava
   15.05.2001Nové sidlo:
   Čajakova 20 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   Robert Bruckner - podpredseda Saratovská 2158/8 Bratislava
   14.05.2001Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 21 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Šmárik Znievska 11 Bratislava
   03.06.1999Nové sidlo:
   Záhradnícka 21 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Bruckner J.C.Hronského 22 Bratislava
   02.06.1999Zrušené sidlo:
   Jelenia 24 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Monika Kučárová Jesényova 25 Bratislava
   21.07.1997Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   20.07.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   09.07.1997Nové predmety činnosti:
   poskytovanie záruk na úhradu colného dlhu
   29.05.1997Nový štatutárny orgán:
   Juraj Bruckner - predseda predstavenstva J.C.Hronského 22 Bratislava
   28.05.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zdeněk Taraba Gercenova 3 Bratislava
   23.01.1997Nové predmety činnosti:
   cestná motorová doprava - nákladná
   zasielateľstvo
   18.06.1996Nové obchodné meno:
   TRADE SLOVAKIA a.s.
   Nové sidlo:
   Jelenia 24 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská a konzulatačná činnosť v oblasti dopravy, prepravy a zasielateľstvo
   colný deklarant
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Monika Kučárová Jesényova 25 Bratislava
   Ján Šmárik Znievska 11 Bratislava
   Ing. Zdeněk Taraba Gercenova 3 Bratislava