Vytvoriť faktúru

DRUG PHARMA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DRUG PHARMA
IČO 35692642
DIČ 2020323679
IČ DPH SK2020323679
Dátum vzniku 18 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DRUG PHARMA
Moldavská cesta 8/A
04011
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 447 691 €
Zisk 7 645 €
Aktíva 399 472 €
Vlastný kapitál -1 914 €
Kontaktné informácie
Email surgentova.maria@drmax.sk
Phone(s) 0552813204
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 335,702
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 76,590
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 3,201
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 2,227
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 974
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 73,389
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 39,578
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 33,811
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 255,566
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 119,139
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 119,139
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 412
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 412
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 134,943
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 85,372
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,641
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 74,731
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 40,931
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,640
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,072
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,072
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,546
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 96
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 3,450
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 335,702
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,733
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 665
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 665
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -9,217
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -9,217
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,645
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 329,969
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 14
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 14
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 326,992
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 316,836
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 43,192
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 273,644
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,448
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,563
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 939
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 206
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,963
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,360
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) -397
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 444,601
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 447,691
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 442,979
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,622
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,090
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 441,092
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 342,130
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,254
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 214
D. Služby (účtová skupina 51) 50,983
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 37,998
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 26,795
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 9,566
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,637
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,488
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,500
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,500
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,390
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 135
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,599
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 47,020
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,867
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4,867
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 4,867
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,657
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 27
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 27
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,630
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 3,210
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,809
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,164
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,576
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -412
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,645
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35692642 DIČ: 2020323679 IČ DPH: SK2020323679
 • Sídlo: DRUG PHARMA, Moldavská cesta 8/A, 04011, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Júna 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.08.2011Nové sidlo:
   Moldavská cesta 8/A Košice 040 11
   Nový štatutárny orgán:
   PharmDr. Radovan Pétervári Revolučná Štvrť 965/12 Galanta 924 01 Vznik funkcie: 29.07.2011
   Ing. Ľubica Rybníčková Uherova 260/4 Košice-Západ 040 11 Vznik funkcie: 29.07.2011
   26.08.2011Zrušené sidlo:
   Obchodná 12 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Adrián Vodilka Močiarna 1327/25 Košice - Barca 040 17 Vznik funkcie: 05.05.2005
   22.01.2008Noví spoločníci:
   MIRAKL, a.s. Moldavská cesta 8/A Košice 040 11
   21.01.2008Zrušeny spoločníci:
   MIRAKL, a.s. Križkova 9 Bratislava 811 04
   30.06.2005Nové sidlo:
   Obchodná 12 Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   MIRAKL, a.s. Križkova 9 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Adrián Vodilka Močiarna 1327/25 Košice - Barca 040 17 Vznik funkcie: 05.05.2005
   29.06.2005Zrušené sidlo:
   Tomášikova 30 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Jozef Pospíšil Hybešova 34 Bratislava 831 06
   MUDr. Monika Rosoľanková Nezábudková 54 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Monika Rosoľanková Nezábudková 54 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 04.09.2002
   21.01.2003Nové sidlo:
   Tomášikova 30 Bratislava 821 01
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť periodických a neperiodických publikácii
   reklamná a propagačná činnosť
   poskytovanie informačných, konzultačných, poradenských a marketingových služieb v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   RNDr. Jozef Pospíšil Hybešova 34 Bratislava 831 06
   MUDr. Monika Rosoľanková Nezábudková 54 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Monika Rosoľanková Nezábudková 54 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 04.09.2002
   20.01.2003Zrušené sidlo:
   Trenčianska 47 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Pospíšilová Nezábudkova 54 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Mária Pospíšilová Nezábudkova 54 Bratislava Skončenie funkcie: 28.11.2001
   20.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Mária Pospíšilová Nezábudkova 54 Bratislava
   19.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mária Pospíšilová Nezábudkova 54 Bratislava
   30.06.1997Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore zásobovanie liečivami, zdravotníckymi potrebami a zdravotníckymi pomôckami
   vydavateľská činnosť periodických a neperiodických publikácií
   reklamná a propagačná činnosť
   27.06.1996Nové obchodné meno:
   DRUG PHARMA, s.r.o.
   26.06.1996Zrušené obchodné meno:
   POSPÍŠIL, s.r.o.
   18.06.1996Nové obchodné meno:
   POSPÍŠIL, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Trenčianska 47 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod a veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   nákup a predaj zdravotníckej techniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Mária Pospíšilová Nezábudkova 54 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Mária Pospíšilová Nezábudkova 54 Bratislava Skončenie funkcie: 28.11.2001