Vytvoriť faktúru

INCOMA Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno INCOMA Slovakia
IČO 35692731
DIČ 2020323767
IČ DPH SK2020323767
Dátum vzniku 20 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INCOMA Slovakia
Mišíkova 10
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 390 721 €
Zisk 2 554 €
Aktíva 79 691 €
Vlastný kapitál 16 137 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0254418198, 0254418231, 0254418969, 0254418997
Fax(es) 0254418231
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 14,436
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 14,436
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 14,436
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 66,606
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 50,616
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,298
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,000
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 81,042
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 11,691
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 9,958
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 9,958
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 404
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -1,225
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,554
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 69,351
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,096
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 56,286
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 42,242
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 5,846
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,342
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 6,856
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 7,027
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,942
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 390,721
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 389,912
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 808
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 378,125
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 19,219
C. Služby (účtová skupina 51) 258,678
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 86,653
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 744
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 11,505
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,326
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 12,596
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 112,015
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 26
XI. Kurzové zisky (663) 26
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 8,560
M. Nákladové úroky (562) 800
N. Kurzové straty (563) 1
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 7,759
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -8,534
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,062
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,508
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,554
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35692731 DIČ: 2020323767 IČ DPH: SK2020323767
 • Sídlo: INCOMA Slovakia, Mišíkova 10, 81106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Júna 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Bohumila Tauchmannová Prvosienkova 3 Bratislava 811 02 23.01.2001
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Bohumila Tauchmannová 4 000 € (40%) Prvosienkova 3 Bratislava 811 02
  RNDr. Barbora Krásná 4 000 € (40%) Vysokovská 1336/15 Praha 193 00 Česká republika
  Dr. Tomáš Drtina 2 000 € (20%) Lázeňská 396 Jesenice 252 42 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.07.2012Noví spoločníci:
   RNDr. Barbora Krásná Vysokovská 1336/15 Praha 193 00 Česká republika
   03.07.2012Zrušeny spoločníci:
   Martin Dokoupil Absolonova 20 Brno 924 00 Česká republika
   05.06.2010Nové predmety činnosti:
   výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   21.08.2004Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb
   reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť
   administratívne a reprografické práce
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   Noví spoločníci:
   Martin Dokoupil Absolonova 20 Brno 924 00 Česká republika
   20.08.2004Zrušeny spoločníci:
   Martin Dokoupil Absolonova 20 Brno 924 00 Česká republika
   Dr. Tomáš Krásny Holandská 52 London Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   15.03.2002Noví spoločníci:
   Ing. Bohumila Tauchmannová Prvosienkova 3 Bratislava
   Dr. Tomáš Drtina Lázeňská 396 Jesenice 252 42 Česká republika
   Martin Dokoupil Absolonova 20 Brno 924 00 Česká republika
   Dr. Tomáš Krásny Holandská 52 London Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   14.03.2002Zrušeny spoločníci:
   Dagmar Čechvalová Jurigovo nám. 7 Bratislava
   Martin Kadleček Bieloruská 12 Bratislava 821 01
   JUDr. .Alexander Lutovský Mlynarovičova 14 Bratislava
   Dr. Tomáš Drtina Františkova 903 London Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   Dr. Tomáš Krásny Holandská 52 London Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   23.01.2001Nové obchodné meno:
   INCOMA Slovakia, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mišíkova 10 Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   Dagmar Čechvalová Jurigovo nám. 7 Bratislava
   JUDr. .Alexander Lutovský Mlynarovičova 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Bohumila Tauchmannová Prvosienkova 3 Bratislava 811 02
   22.01.2001Zrušené obchodné meno:
   INCOMA Slovakia - Marketing Research & Consultancy, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Tomášikova 26 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. .Alexander Lutovský Mlynarovičova 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Kadleček Bieloruská 12 Bratislava 821 01
   19.09.2000Nové predmety činnosti:
   organizovanie konferencií a seminárov
   18.09.2000Zrušeny predmety činnosti:
   prieskum trhu
   25.03.1999Noví spoločníci:
   JUDr. .Alexander Lutovský Mlynarovičova 14 Bratislava
   24.03.1999Zrušeny spoločníci:
   JUDr. .Alexander Lutovský Mlynarovičova 14 Bratislava
   Ing. Drahomír Mihálek Sasinkova 11 Bratislava
   Ing. .Ján Plachý Klariská 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. .Ján Plachý Pod rovnicami 3 Bratislava
   31.07.1998Noví spoločníci:
   Martin Kadleček Bieloruská 12 Bratislava 821 01
   JUDr. .Alexander Lutovský Mlynarovičova 14 Bratislava
   Ing. Drahomír Mihálek Sasinkova 11 Bratislava
   Ing. .Ján Plachý Klariská 6 Bratislava
   Dr. Tomáš Drtina Františkova 903 London Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   Dr. Tomáš Krásny Holandská 52 London Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Kadleček Bieloruská 12 Bratislava 821 01
   30.07.1998Zrušeny spoločníci:
   JUDr. .Alexander Lutovský Mlynarovičova 14 Bratislava
   Ing. Drahomír Mihálek Sasinkova 11 Bratislava
   Ing. .Ján Plachý Klariská 6 Bratislava
   Dr. Tomáš Drtina Františkova 903 London Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   Dr. Tomáš Krásny Holandská 52 London Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   20.06.1996Nové obchodné meno:
   INCOMA Slovakia - Marketing Research & Consultancy, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Tomášikova 26 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   marketingové poradenstvo
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   JUDr. .Alexander Lutovský Mlynarovičova 14 Bratislava
   Ing. Drahomír Mihálek Sasinkova 11 Bratislava
   Ing. .Ján Plachý Klariská 6 Bratislava
   Dr. Tomáš Drtina Františkova 903 London Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   Dr. Tomáš Krásny Holandská 52 London Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. .Ján Plachý Pod rovnicami 3 Bratislava