Vytvoriť faktúru

RES Integra - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RES Integra
IČO 35692740
DIČ 2020861700
Dátum vzniku 13 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RES Integra
Pri Starej Prachárni 15
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 45 500 €
Zisk -25 043 €
Vlastný kapitál -81 025 €
Kontaktné informácie
Email resintegra@resintegra.sk
Webová stránka http://www.augusta.sk
Phone(s) +421220726646
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 17,497
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,974
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 5,974
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 5,974
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,732
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,303
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,823
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,823
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -1,520
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 6
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 6
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,423
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,985
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,438
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 791
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 791
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 17,497
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -115,870
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 740
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 740
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -98,206
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 828
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -99,034
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -25,043
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 133,367
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 87
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 87
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 133,280
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 45,734
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 45,734
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 57,346
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,112
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 559
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 646
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 27,883
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 45,500
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 45,500
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 45,500
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 55,705
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 63
D. Služby (účtová skupina 51) 25,768
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 29,874
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 21,201
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,559
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,114
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -10,205
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 19,669
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 182
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 182
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -182
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -10,387
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 14,176
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -25,043
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35692740 DIČ: 2020861700
 • Sídlo: RES Integra, Pri Starej Prachárni 15, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Júna 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Bc. Ing. Július Kutáš Závadská 6 Bratislava 831 06 13.06.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Bc.Ing. Július Kutáš 6 640 € (100%) Závadská 6 Bratislava 831 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.10.2010Nové sidlo:
   Pri Starej Prachárni 15 Bratislava 3 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Bc. Ing. Július Kutáš Závadská 6 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 13.06.1996
   27.10.2010Zrušené sidlo:
   Dunajská 35 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Július Kutáš Závadská 6 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 13.06.1996
   06.02.2007Noví spoločníci:
   Bc.Ing. Július Kutáš Závadská 6 Bratislava 831 06
   05.02.2007Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Viera Haššová Športová 412 Most pri Bratislave 900 46
   Ing. Július Kutáš Závadská 6 Bratislava 831 06
   23.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Július Kutáš Závadská 6 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 13.06.1996
   22.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Július Kutáš Závadská 6 Bratislava 831 06
   20.12.2000Nové sidlo:
   Dunajská 35 Bratislava 811 08
   19.12.2000Zrušené sidlo:
   Mýtna 2 Bratislava 811 07
   29.01.1999Nové sidlo:
   Mýtna 2 Bratislava 811 07
   Noví spoločníci:
   Mgr. Viera Haššová Športová 412 Most pri Bratislave 900 46
   Ing. Július Kutáš Závadská 6 Bratislava 831 06
   28.01.1999Zrušené sidlo:
   Pražská 27 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Viera Haššová Športová 412 Most pri Bratislave 900 46
   Ing. Július Kutáš Závadská 6 Bratislava 831 06
   13.06.1996Nové obchodné meno:
   RES Integra, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pražská 27 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   lektorská činnosť v oblasti ekonomiky a účtovníctva
   automatizované spracovanie údajov
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Mgr. Viera Haššová Športová 412 Most pri Bratislave 900 46
   Ing. Július Kutáš Závadská 6 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Július Kutáš Závadská 6 Bratislava 831 06