Vytvoriť faktúru

Vláknová optika Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Vláknová optika Bratislava
IČO 35692758
DIČ 2020323723
IČ DPH SK2020323723
Dátum vzniku 20 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Vláknová optika Bratislava
Hraničná 18
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 25 250 €
Zisk -9 671 €
Aktíva 41 850 €
Vlastný kapitál -69 315 €
Kontaktné informácie
Email brunovska@dominant.sk
Phone(s) 0249113624
Mobile phone(s) 0903800295
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 33,994
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33,991
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 4,520
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 869
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 869
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 3,651
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,104
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,904
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,904
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,200
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 26,367
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 26,363
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 33,994
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -78,986
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -76,618
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -76,618
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -9,671
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 112,980
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 112,980
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 112,020
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 112,020
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 25,252
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 25,250
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 25,220
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 30
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 33,684
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 21,283
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 793
D. Služby (účtová skupina 51) 6,247
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 11
4. Sociálne náklady (527, 528) 11
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 107
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,243
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -8,434
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -3,103
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 279
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 279
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -277
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -8,711
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -9,671
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35692758 DIČ: 2020323723 IČ DPH: SK2020323723
 • Sídlo: Vláknová optika Bratislava, Hraničná 18, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Júna 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Branislav Ivanič Západný rad 5 Bratislava 20.06.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  SQS Vláknová optika s.r.o. 6 639 € (100%) Nová Paka 509 01 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.08.2001Noví spoločníci:
   SQS Vláknová optika s.r.o. IČO: 60 913 037 Komenského 304 Nová Paka 509 01 Česká republika
   07.08.2001Zrušeny spoločníci:
   Vláknová optika s.r.o. IČO: 60 913 037 Komenského 304 Nová Paka 509 01 Česká republika
   20.06.1996Nové obchodné meno:
   Vláknová optika Bratislava s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hraničná 18 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj konečnému spotrebiteľovi (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja a predaj iným prevádzkovateľom živnosti (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Vláknová optika s.r.o. IČO: 60 913 037 Komenského 304 Nová Paka 509 01 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Branislav Ivanič Západný rad 5 Bratislava