Vytvoriť faktúru

Reklamná agentúra PRAGMA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Reklamná agentúra PRAGMA
IČO 35692804
DIČ 2020310072
IČ DPH SK2020310072
Dátum vzniku 10 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Reklamná agentúra PRAGMA
Smrečianska 41
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 138 025 €
Zisk 3 402 €
Aktíva 119 122 €
Vlastný kapitál 47 451 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244371241, 0905643433
Mobile phone(s) 0905643433
Fax(es) 0244371243
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 76,568
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 3,319
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 604
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 72,645
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 76,568
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 50,854
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 40,149
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,402
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 25,714
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,050
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 24,664
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 24,371
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 293
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 138,025
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 137,925
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 100
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 132,961
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 116
C. Služby (účtová skupina 51) 132,615
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 111
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 119
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,064
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 5,194
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 702
M. Nákladové úroky (562) 358
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 344
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -702
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,362
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,402
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015