Vytvoriť faktúru

E.R. Audit - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno E.R. Audit
IČO 35692855
DIČ 2020309621
IČ DPH SK2020309621
Dátum vzniku 21 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo E.R. Audit
Gagarinova 7/b
82103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 182 568 €
Zisk 6 622 €
Aktíva 75 010 €
Vlastný kapitál 12 365 €
Kontaktné informácie
Email eraudit@eraudit.sk
Phone(s) 0232117870
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 74,314
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 23,195
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 22,150
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 22,150
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,045
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 1,045
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 48,844
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 45
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 45
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 29,110
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 28,543
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,543
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 567
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 19,689
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 426
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 19,263
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,275
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,275
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 74,314
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,987
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 5,062
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 5,062
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,622
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 55,327
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 6,406
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 4,447
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,959
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 47,367
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 17,855
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,855
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,049
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,522
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,811
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,130
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,554
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,554
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 176,965
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 182,568
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 176,965
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 103
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 171,000
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 10,614
D. Služby (účtová skupina 51) 57,556
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 82,383
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 60,188
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 20,672
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,523
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 509
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 10,073
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 10,073
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,865
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,568
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 108,795
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,119
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 995
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 995
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 124
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,117
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,451
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,829
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,829
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,622
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35692855 DIČ: 2020309621 IČ DPH: SK2020309621
 • Sídlo: E.R. Audit, Gagarinova 7/b, 82103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Júna 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Beata Rusová Beckovská 13 Bratislava 821 04 21.06.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Beata Rusová 6 639 € (100%) Beckovská 13 Bratislava 821 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.06.2014Zrušeny spoločníci:
   EMPIRIA CONSULT, a.s. IČO: 35 730 838 Gagarinova 7/b Bratislava 821 03
   28.08.2009Nové sidlo:
   Gagarinova 7/b Bratislava 821 03
   Noví spoločníci:
   EMPIRIA CONSULT, a.s. IČO: 35 730 838 Gagarinova 7/b Bratislava 821 03
   27.08.2009Zrušené sidlo:
   Železničiarska 13 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   EMPIRIA CONSULT, a.s. IČO: 35 730 838 Železničiarska 13 Bratislava 811 04
   02.05.2003Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti ekonomického poradenstva, vzdelávacej a školiacej činnosti
   02.07.2001Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   01.07.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Juraj Poór , CSc. Obchodná 38 Bratislava 811 06
   02.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Beata Rusová Beckovská 13 Bratislava 821 04
   EMPIRIA CONSULT, a.s. IČO: 35 730 838 Železničiarska 13 Bratislava 811 04
   01.12.1998Zrušeny spoločníci:
   EMPIRIA, spol. s r.o. IČO: 31 360 378 Lamačská cesta 3 Bratislava 811 04
   Ing. Beata Rusová Beckovská 13 Bratislava 821 04
   06.11.1996Nové predmety činnosti:
   činnosť audítorov
   21.06.1996Nové obchodné meno:
   E.R. Audit, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Železničiarska 13 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   EMPIRIA, spol. s r.o. IČO: 31 360 378 Lamačská cesta 3 Bratislava 811 04
   Ing. Beata Rusová Beckovská 13 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Beata Rusová Beckovská 13 Bratislava 821 04
   Ing. Juraj Poór , CSc. Obchodná 38 Bratislava 811 06