Vytvoriť faktúru

ARMASET - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ARMASET
IČO 35692987
DIČ 2020323921
IČ DPH SK2020323921
Dátum vzniku 20 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ARMASET
Továrenská 35
90061
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -977 €
Aktíva 36 700 €
Vlastný kapitál 25 444 €
Kontaktné informácie
Email profiteam.andrea@gmail.com
Phone(s) 00347726112, 0347726112
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 36,610
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) -760
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 14
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 36,610
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 24,467
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 18,473
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -977
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 12,143
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,643
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 743
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 900
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 10,500
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 17
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 17
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -17
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -17
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -977
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015