Vytvoriť faktúru

Mobilita servis - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Mobilita servis
IČO 35693011
DIČ 2020340201
IČ DPH SK2020340201
Dátum vzniku 17 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Mobilita servis
Technická 6
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 705 383 €
Zisk 58 259 €
Aktíva 323 278 €
Vlastný kapitál 176 748 €
Kontaktné informácie
Email mobilita.ba@mobilita.sk
Webová stránka http://www.dopravne-znacenie.sk;http://www.mobilita.sk
Fax(es) 0220909750, 0243635357
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 402,046
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 70,152
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 70,152
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 70,152
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 329,394
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 27,998
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 20,328
3. Výrobky (123) - /194/ 1,887
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 5,783
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 156,817
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 150,002
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 150,002
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 300
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 651
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,864
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 144,579
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 14,635
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 129,944
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,500
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,500
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 402,046
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 136,469
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 70,907
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 70,907
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 58,259
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 265,416
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 29,509
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 309
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 29,200
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 224,572
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 58,239
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 58,239
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 106,783
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,336
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,869
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,270
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 31,075
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,151
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,151
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 8,184
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 161
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 161
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 700,311
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 705,383
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 30,739
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 179,937
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 489,635
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 1,483
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,589
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 625,313
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 35,723
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 176,158
D. Služby (účtová skupina 51) 203,799
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 173,173
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 121,173
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 42,365
4. Sociálne náklady (527, 528) 9,635
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,040
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21,540
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 21,540
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 3,186
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,694
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 80,070
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 286,114
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 8
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,451
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,946
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,946
O. Kurzové straty (563) 39
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 466
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,443
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 77,627
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 19,368
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 19,368
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 58,259
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35693011 DIČ: 2020340201 IČ DPH: SK2020340201
 • Sídlo: Mobilita servis, Technická 6, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Júna 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ctibor Kováč Jégého 16999/8 Bratislava 821 08 04.09.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ctibor Kováč 6 639 € (100%) Jégého 16999/8 Bratislava 821 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.02.2012Zrušeny predmety činnosti:
   projektovanie elektrických zariadení
   revízia vyhradených elektrických zariadení
   montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
   projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie
   04.09.2009Noví spoločníci:
   Ing. Ctibor Kováč Jégého 16999/8 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ctibor Kováč Jégého 16999/8 Bratislava 821 08
   03.09.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ctibor Kováč Pečnianska 27 Bratislava 851 01
   Ing. Jozef Porkert Fándlyho 53 Častá 900 89
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ctibor Kováč Pečnianska 27 Bratislava 851 01
   24.10.2003Nové sidlo:
   Technická 6 Bratislava 2 821 04
   23.10.2003Zrušené sidlo:
   Hagarova 9 Bratislava 830 04
   25.07.2001Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom jeho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti dopravných prieskumov, dopravného plánovania a organizácie a riadenia dopravy
   inžinierska činnosť v oblasti dopravných prieskumov, dopravného plánovania a organizácie a riadenia dopravy s výnimkou dopravy
   realizácia vodorovného značenia /zebry, značky, prechody/
   prenájom dopravného značenia a zariadení pre organizáciu a riadenie dopravy
   montáž a servis dopravných značiek na cestách, dialniciach, v obciach a ostatných objektoch
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   výroba dopravných značiek, informačných systémov a dopravných zariadení s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení
   reklamná a propagačná činnosť
   projektovanie elektrických zariadení
   revízia vyhradených elektrických zariadení
   montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
   projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie
   Noví spoločníci:
   Ing. Ctibor Kováč Pečnianska 27 Bratislava 851 01
   Ing. Jozef Porkert Fándlyho 53 Častá 900 89
   24.07.2001Zrušeny predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom jeho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti dopravných prieskumov, dopravného plánovania a organizácie a riadenia dopravy
   inžinierska činnosť v oblasti dopravných prieskumov, dopravného plánovania a organizácie a riadenia dopravy s výnimkou dopravy
   realizácia vodorovného značenia /zebry, značky, prechody/
   prenájom dopravného značenia a zariadení pre organizáciu a riadenie dopravy
   montáž a servis dopravných značiek na cestách, dialniciach, v obciach a ostatných objektoch
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   projektovanie elektrických zariadení
   revízia vyhradených elektrických zariadení
   montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
   projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie
   výroba dopravných značiek, informačných systémov a dopravných zariadení s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ctibor Kováč Pečnianska 27 Bratislava 851 01
   Alfonz Lančarič Nezábudkova 40 Bratislava
   Ing. Jozef Porkert Fándlyho 53 Častá 900 89
   Pavol Švítko Romanova 23 Bratislava
   Ing. Jozef Turza Lotyšská 12 Bratislava
   30.05.2000Nové predmety činnosti:
   projektovanie elektrických zariadení
   revízia vyhradených elektrických zariadení
   montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
   projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie
   výroba dopravných značiek, informačných systémov a dopravných zariadení s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení
   04.10.1999Nové obchodné meno:
   Mobilita servis, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ctibor Kováč Pečnianska 27 Bratislava 851 01
   Alfonz Lančarič Nezábudkova 40 Bratislava
   Ing. Jozef Porkert Fándlyho 53 Častá 900 89
   Pavol Švítko Romanova 23 Bratislava
   Ing. Jozef Turza Lotyšská 12 Bratislava
   03.10.1999Zrušené obchodné meno:
   A & Mobilita servis, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   ARDOS-CSS, s.r.o IČO: 31 375 839 Lamačská cesta 8 Bratislava 817 14
   Ing. Ctibor Kováč Pečnianska 27 Bratislava 851 01
   Ing. Jozef Porkert Fándlyho 53 Častá 900 89
   17.06.1996Nové obchodné meno:
   A & Mobilita servis, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hagarova 9 Bratislava 830 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru za účelom jeho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti dopravných prieskumov, dopravného plánovania a organizácie a riadenia dopravy
   inžinierska činnosť v oblasti dopravných prieskumov, dopravného plánovania a organizácie a riadenia dopravy s výnimkou dopravy
   realizácia vodorovného značenia /zebry, značky, prechody/
   prenájom dopravného značenia a zariadení pre organizáciu a riadenie dopravy
   montáž a servis dopravných značiek na cestách, dialniciach, v obciach a ostatných objektoch
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   Noví spoločníci:
   ARDOS-CSS, s.r.o IČO: 31 375 839 Lamačská cesta 8 Bratislava 817 14
   Ing. Ctibor Kováč Pečnianska 27 Bratislava 851 01
   Ing. Jozef Porkert Fándlyho 53 Častá 900 89
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ctibor Kováč Pečnianska 27 Bratislava 851 01