Vytvoriť faktúru

IROX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno IROX
IČO 35693053
DIČ 2020923223
IČ DPH SK2020923223
Dátum vzniku 10 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IROX
Jamnického 18
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 27 600 €
Zisk -263 €
Aktíva 60 087 €
Vlastný kapitál 13 147 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0265316190
Mobile phone(s) +421903449234
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 23,235
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,147
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,147
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,147
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 20,624
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,567
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 17
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 3,550
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 10,006
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 9,817
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,817
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 189
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,051
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,308
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -257
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 464
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 464
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 23,235
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 12,883
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 342
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 342
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 6,165
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 6,165
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -263
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,352
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,274
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 1,274
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 8,061
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,517
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,517
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,374
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 948
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,222
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,017
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,017
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 27,600
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 25,799
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 1,800
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,490
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,050
D. Služby (účtová skupina 51) 4,951
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 4,628
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 3,009
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,562
4. Sociálne náklady (527, 528) 57
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 708
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,765
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,765
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 388
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,110
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 17,598
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,413
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,007
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,007
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,406
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,413
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 697
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -263
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35693053 DIČ: 2020923223 IČ DPH: SK2020923223
 • Sídlo: IROX, Jamnického 18, 84105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Júna 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Irena Pundjáková Jamnického 18 Bratislava 841 05 10.06.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Irena Pundjáková 6 639 € (100%) Jamnického 18 Bratislava 841 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Irena Pundjáková Jamnického 18 Bratislava 841 05
   17.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Irena Pundjáková Jamnického 18 Bratislava 841 05
   10.06.1996Nové obchodné meno:
   IROX s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jamnického 18 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Irena Pundjáková Jamnického 18 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Irena Pundjáková Jamnického 18 Bratislava 841 05