Vytvoriť faktúru

STAKA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno STAKA
IČO 35693088
DIČ 2020892500
Dátum vzniku 10 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STAKA
Lipského 1158/3
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 59 313 €
Zisk 72 €
Aktíva 28 631 €
Vlastný kapitál 11 930 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 28,986
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 336
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 20,000
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,650
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 28,986
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 12,003
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 405
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 4,887
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 72
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 16,983
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 279
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 16,704
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 12,113
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,728
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,470
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,393
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 59,313
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 59,313
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 58,448
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,711
C. Služby (účtová skupina 51) 32,398
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 21,920
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 155
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,264
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 865
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 24,204
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 313
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 313
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -313
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 552
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 72
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4246572.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35693088 DIČ: 2020892500
 • Sídlo: STAKA, Lipského 1158/3, 84101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Júna 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  PaeDr. Peter Mutkovič Lipského 3 Bratislava 841 01 10.06.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  PaeDr. Peter Mutkovič 6 639 € (100%) Lipského 3 Bratislava 841 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.08.2010Nové sidlo:
   Lipského 1158/3 Bratislava 841 01
   16.08.2010Zrušené sidlo:
   ul. Odbojárov 3 Bratislava 832 15
   02.03.1999Noví spoločníci:
   PaeDr. Peter Mutkovič Lipského 3 Bratislava 841 01
   01.03.1999Zrušeny spoločníci:
   PaeDr. Peter Mutkovič Lipského 3 Bratislava 841 01
   10.06.1996Nové obchodné meno:
   STAKA s.r.o.
   Nové sidlo:
   ul. Odbojárov 3 Bratislava 832 15
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja maloobchod a veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov a výkonu služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   PaeDr. Peter Mutkovič Lipského 3 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   PaeDr. Peter Mutkovič Lipského 3 Bratislava 841 01