Vytvoriť faktúru

KARA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 19.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno KARA
Stav V likvidácii
IČO 35693100
DIČ 2020323734
IČ DPH SK2020323734
Dátum vzniku 20 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KARA
Račianská 62
83102
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -806 €
Aktíva 20 933 €
Vlastný kapitál 20 833 €
Kontaktné informácie
Email hasik@oskar-ak.sk
Phone(s) 0252920828
Dátum aktualizácie údajov: 19.09.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 19,588
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,572
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 19,588
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 19,488
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 12,991
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -806
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 100
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 100
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 100
Dátum aktualizácie údajov: 19.09.2016
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 766
C. Služby (účtová skupina 51) 766
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -766
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -766
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2
X. Výnosové úroky (662) 2
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 42
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 42
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -40
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -806
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -806
Dátum aktualizácie údajov: 19.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 19.09.2016