Vytvoriť faktúru

CARPINUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CARPINUS
IČO 35693134
DIČ 2020916843
Dátum vzniku 25 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CARPINUS
Zhorínska 13
84103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 13 349 €
Zisk 1 433 €
Aktíva 16 110 €
Vlastný kapitál 14 833 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903406503
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 6,215
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 6,215
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,215
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 10,710
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,710
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 16,925
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 16,266
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 782
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 7,412
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,433
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 659
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 659
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 179
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 13,349
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 9,809
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 3,540
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 11,347
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 5,841
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,571
C. Služby (účtová skupina 51) 3,935
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,002
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,002
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 89
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 89
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -89
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,913
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,433
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4226907.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35693134 DIČ: 2020916843
 • Sídlo: CARPINUS, Zhorínska 13, 84103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Júna 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  František Ovádek Zhorínska 13 Bratislava 841 03 28.10.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  František Ovádek 6 639 € (100%) Zhorínska 13 Bratislava 841 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.10.1999Noví spoločníci:
   František Ovádek Zhorínska 13 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   František Ovádek Zhorínska 13 Bratislava 841 03
   27.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Dalibor Globan Líščie údolie 202 Bratislava 841 04
   František Ovádek Zhorínska 13 Bratislava 841 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Dalibor Globan Líščie údolie 202 Bratislava
   František Ovádek Studenohorská 63 Bratislava 841 03
   22.09.1998Noví spoločníci:
   Dalibor Globan Líščie údolie 202 Bratislava 841 04
   František Ovádek Zhorínska 13 Bratislava 841 03
   21.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Dalibor Globan Líščie údolie 202 Bratislava 841 04
   František Ovádek Studenohorská 63 Bratislava 841 03
   19.05.1998Nové sidlo:
   Zhorínska 13 Bratislava 841 03
   Noví spoločníci:
   Dalibor Globan Líščie údolie 202 Bratislava 841 04
   František Ovádek Studenohorská 63 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Dalibor Globan Líščie údolie 202 Bratislava
   18.05.1998Zrušené sidlo:
   Gercenova 8 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Tibor Benčič Gercenova 9 Bratislava 851 01
   Dalibor Globan Líščie údolie 202 Bratislava 841 04
   Milan Opremčák Borinská 10 Bratislava 841 03
   František Ovádek Studenohorská 63 Bratislava 841 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Tibor Benčič Gercenova 9 Bratislava 851 01
   25.06.1996Nové obchodné meno:
   CARPINUS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Gercenova 8 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Tibor Benčič Gercenova 9 Bratislava 851 01
   Dalibor Globan Líščie údolie 202 Bratislava 841 04
   Milan Opremčák Borinská 10 Bratislava 841 03
   František Ovádek Studenohorská 63 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Tibor Benčič Gercenova 9 Bratislava 851 01
   František Ovádek Studenohorská 63 Bratislava 841 03