Vytvoriť faktúru

RENTABIL DAT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RENTABIL DAT
IČO 35693274
DIČ 2020916854
Dátum vzniku 26 Júna 1996
Právna forma Komanditná spoločnosť
Sídlo RENTABIL DAT
Vranovská 6
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 27 357 €
Zisk 124 €
Aktíva 29 960 €
Vlastný kapitál 9 175 €
Kontaktné informácie
Email rentabil@nextra.sk
Phone(s) 0263810252, 0263810257
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 25,683
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 21,561
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,023
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,034
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 25,683
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 9,299
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 3,486
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 3,486
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 432
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 5,257
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 124
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 16,384
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 236
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 16,148
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,044
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,174
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 9,930
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 27,357
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 27,357
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 27,142
C. Služby (účtová skupina 51) 3,073
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 14,785
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 6,033
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,231
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 215
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 24,284
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 92
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 92
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -91
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 124
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 124
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
 • IČO:35693274 DIČ: 2020916854
 • Sídlo: RENTABIL DAT, Vranovská 6, 85101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Júna 1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Magdaléna Rebrová 0 € (0%) Heyrovského 6 Bratislava 841 03
  RENTABIL BRATISLAVA, spol. s r.o., 0 € (0%) Vranovská 6 Bratislava 851 01
  Ing. Martin Rebro 0 € (0%) Slovinec 54 Bratislava 841 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.01.2004Noví spoločníci:
   komplementár RENTABIL BRATISLAVA, spol. s r.o., IČO: 31 384 889 Vranovská 6 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   RENTABIL BRATISLAVA, spol. s r.o., Vranovská 6 Bratislava 851 01
   25.04.2000Noví spoločníci:
   komanditista Ing. Martin Rebro Slovinec 54 Bratislava 841 07
   25.04.1997Nové sidlo:
   Vranovská 6 Bratislava 851 01
   26.06.1996Nové obchodné meno:
   RENTABIL DAT, k.s.
   Nová právna forma:
   Komanditná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   daňové poradenstvo
   Noví spoločníci:
   komanditista Ing. Magdaléna Rebrová Heyrovského 6 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   komplementári