Vytvoriť faktúru

Medirect - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Medirect
IČO 35693282
DIČ 2020916865
Dátum vzniku 26 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Medirect
Devínska Nová Ves 6646
84106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 71 361 €
Zisk 5 246 €
Aktíva 10 720 €
Vlastný kapitál 8 204 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 22,810
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 22,810
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 17,056
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 17,056
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,056
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,754
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,621
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,133
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 22,810
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,451
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 573
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 573
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 993
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,670
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -677
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,246
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,359
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 9,359
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,395
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,395
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 794
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 559
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,611
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 71,361
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 71,361
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 111
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 71,250
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 65,665
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,583
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 9,783
D. Služby (účtová skupina 51) 34,925
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 19,170
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 13,824
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,855
4. Sociálne náklady (527, 528) 491
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 204
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,696
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 25,070
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,030
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1,030
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,030
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,726
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,246
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4221758.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35693282 DIČ: 2020916865
 • Sídlo: Medirect, Devínska Nová Ves 6646, 84106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Júna 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  MUDr. Alžbeta Bačiková, PhD. Jána Smreka 22 Bratislava-Devínska Nová Ves 841 08 22.07.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  MUDr. Alžbeta Bačiková, PhD. 6 639 € (100%) Jána Smreka 22 Bratislava-Devínska Nová Ves 841 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.01.2015Nové sidlo:
   Devínska Nová Ves 6646 Bratislava 841 06
   05.01.2015Zrušené sidlo:
   Fedinova 9 Bratislava-Petržalka 851 01
   01.08.2013Nové obchodné meno:
   Medirect s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   ambulancia v odboroch všeobecné lekárstvo, vnútorné lekárstvo
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Alžbeta Bačiková , PhD. Jána Smreka 22 Bratislava-Devínska Nová Ves 841 08 Vznik funkcie: 22.07.2013
   31.07.2013Zrušené obchodné meno:
   MUDr. Eva Žlnková, s.r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   ambulancia v odbore všeobecné lekárstvo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Žiak Bratislavská 21 Senec 903 01 Vznik funkcie: 01.03.2013
   02.03.2013Noví spoločníci:
   MUDr. Alžbeta Bačiková , PhD. Jána Smreka 22 Bratislava-Devínska Nová Ves 841 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Žiak Bratislavská 21 Senec 903 01 Vznik funkcie: 01.03.2013
   01.03.2013Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Eva Žlnková Tupolevova 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Eva Žlnková Tupolevova 10 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 30.10.2012
   30.01.2013Nové sidlo:
   Fedinova 9 Bratislava-Petržalka 851 01
   Nové predmety činnosti:
   ambulancia v odbore všeobecné lekárstvo
   29.01.2013Zrušené sidlo:
   Tupolevova 10 Bratislava 851 01
   08.12.2012Nové obchodné meno:
   MUDr. Eva Žlnková, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Tupolevova 10 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   MUDr. Eva Žlnková Tupolevova 10 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 30.10.2012
   07.12.2012Zrušené obchodné meno:
   ZDRAVIE J.A.M.E. spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Ševčenkova 28 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Alexandra Jurkovičová Fr.Kráľa 9 Bratislava
   JUDr. Milan Šulva Rovniankova 13 Bratislava
   MUDr. Ján Žužič Ševčenkova 28 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Ján Žužič Ševčenkova 28 Bratislava
   28.09.1998Noví spoločníci:
   MUDr. Alexandra Jurkovičová Fr.Kráľa 9 Bratislava
   JUDr. Milan Šulva Rovniankova 13 Bratislava
   MUDr. Eva Žlnková Tupolevova 10 Bratislava
   MUDr. Ján Žužič Ševčenkova 28 Bratislava
   27.09.1998Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Alexandra Jurkovičová Fr.Kráľa 9 Bratislava
   JUDr. Milan Šulva Rovniankova 13 Bratislava
   MUDr. Eva Žlnková Tupolevova 10 Bratislava
   MUDr. Ján Žužič Ševčenkova 28 Bratislava
   26.06.1996Nové obchodné meno:
   ZDRAVIE J.A.M.E. spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ševčenkova 28 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   MUDr. Alexandra Jurkovičová Fr.Kráľa 9 Bratislava
   JUDr. Milan Šulva Rovniankova 13 Bratislava
   MUDr. Eva Žlnková Tupolevova 10 Bratislava
   MUDr. Ján Žužič Ševčenkova 28 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Ján Žužič Ševčenkova 28 Bratislava