Vytvoriť faktúru

HM - leasing - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HM - leasing
IČO 35693401
DIČ 2020324097
IČ DPH SK2020324097
Dátum vzniku 17 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HM - leasing
Mlynské Nivy 36
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 36 457 €
Zisk -18 556 €
Aktíva 366 854 €
Vlastný kapitál -53 999 €
Kontaktné informácie
Email mesaros@hmleasing.sk
Phone(s) 0253418066
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 333,118
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 34,738
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 34,738
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 17,509
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 11,844
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,665
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 350,627
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -72,555
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 119,100
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 481
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -180,219
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -18,556
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 423,182
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 4,951
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 418,231
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,515
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 476
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,940
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 414,300
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 36,457
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 36,010
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 447
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 73,463
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,598
C. Služby (účtová skupina 51) 13,286
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 5,700
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,335
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 44,038
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,506
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -37,006
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 17,126
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 20,159
X. Výnosové úroky (662) 20,159
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 749
M. Nákladové úroky (562) 572
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 177
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 19,410
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -17,596
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -18,556
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015