Vytvoriť faktúru

GALMUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GALMUS
IČO 35693517
DIČ 2020355920
IČ DPH SK2020355920
Dátum vzniku 21 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GALMUS
Štefánikova 726
90501
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 20 513 €
Zisk 2 983 €
Aktíva 23 367 €
Vlastný kapitál -256 010 €
Kontaktné informácie
Email dane@uctodata.sk
Phone(s) 0346228491
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 21,410
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 21,410
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,327
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 253
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,074
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 27,737
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -253,026
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 332
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 351
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -263,331
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,983
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 280,763
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 237
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 280,410
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 11,244
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 85
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,637
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 267,444
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 116
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 20,513
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 20,091
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 422
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 16,498
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 13,479
C. Služby (účtová skupina 51) 3,019
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,015
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,593
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 72
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 72
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -72
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,943
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,983
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35693517 DIČ: 2020355920 IČ DPH: SK2020355920
 • Sídlo: GALMUS, Štefánikova 726, 90501, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Júna 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.04.1999Nové sidlo:
   Štefánikova 726 Senica 905 01
   Noví spoločníci:
   Ing.arch. Branislav Hnát Ševčenkova 27 Bratislava
   Ľubomír Kečkeš Vrádištská 31 Holíč
   Ing. Dušan Rúsek Hlinická 1170/12 Myjava
   Ing. Peter Rúsek Ďumbierska 57 Nitra
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing.arch. Branislav Hnát Ševčenkova 27 Bratislava
   Ľubomír Kečkeš Vrádištská 31 Holíč
   Ing. Dušan Rúsek Hlinická 1170/12 Myjava
   Ing. Peter Rúsek Ďumbierska 57 Nitra
   06.04.1999Zrušené sidlo:
   Furdekova 4 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   16.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Michal Rybár Furdekova 4 Bratislava
   15.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michal Rybár Furdekova 4 Bratislava
   21.06.1996Nové obchodné meno:
   GALMUS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Furdekova 4 Bratislava 851 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   ekonomické poradenstvo
   sprostredkovanie obchodu
   predaj a nákup tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Michal Rybár Furdekova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Michal Rybár Furdekova 4 Bratislava