Vytvoriť faktúru

QUAZAR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno QUAZAR
IČO 35693525
DIČ 2020340256
IČ DPH SK2020340256
Dátum vzniku 21 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo QUAZAR
Zátišie 10
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 845 860 €
Zisk 6 636 €
Aktíva 606 756 €
Vlastný kapitál 107 499 €
Kontaktné informácie
Email quazar@quazar.sk
Phone(s) 0244457018, 0244459833, 0903445100
Mobile phone(s) 0903445100
Fax(es) 0244461154
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 409,874
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 38,921
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 38,921
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 38,921
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 356,997
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 344,395
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 344,285
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 344,285
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 110
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 12,602
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,413
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 6,189
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 13,956
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 2,331
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 11,625
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 409,874
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 114,135
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,262
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,262
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 98,598
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 98,774
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -176
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,636
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 295,739
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,543
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,543
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 290,009
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 109,333
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 109,333
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 168,365
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,790
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,669
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,852
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,187
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,187
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 829,877
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 845,860
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 829,877
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 10,211
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,772
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 835,461
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 282,142
D. Služby (účtová skupina 51) 411,219
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 92,583
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 64,540
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 22,249
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,794
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,735
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 31,351
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 31,351
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 4,079
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,352
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,399
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 136,516
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 885
O. Kurzové straty (563) 2
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 883
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -883
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,516
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,636
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35693525 DIČ: 2020340256 IČ DPH: SK2020340256
 • Sídlo: QUAZAR, Zátišie 10, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Júna 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Dušan Bajdich Halašova 36/A Bratislava 831 03 21.06.1996
  Ondrej Kolimár Legionárska 27 Bratislava 831 04 30.01.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Dušan Bajdich 3 319 € (50%) Halašova 36/A Bratislava 831 03
  Ondrej Kolimár 3 319 € (50%) Legionárska 27 Bratislava 831 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.08.2007Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   inžinierska činnosť - obstarávacia činnosť v stavebníctve
   30.10.2003Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení
   Noví spoločníci:
   Dušan Bajdich Halašova 36/A Bratislava 831 03
   Ondrej Kolimár Legionárska 27 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Bajdich Halašova 36/A Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 21.06.1996
   Ondrej Kolimár Legionárska 27 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 30.01.1998
   29.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Dušan Bajdich Riazanská 50 Bratislava 831 03
   Roman Hyža Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   Ondrej Kolimár Križková 6 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Bajdich Riazanská 50 Bratislava 831 03
   Roman Hyža Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   Ondrej Kolimár Križková 6 Bratislava 811 04
   20.09.2001Nové sidlo:
   Zátišie 10 Bratislava 831 03
   19.09.2001Zrušené sidlo:
   Riazanská 50 Bratislava 831 03
   02.12.1998Noví spoločníci:
   Dušan Bajdich Riazanská 50 Bratislava 831 03
   Roman Hyža Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   Ondrej Kolimár Križková 6 Bratislava 811 04
   01.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Dušan Bajdich Riazanská 50 Bratislava 831 03
   Roman Hyža Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   Ondrej Kolimár Križková 6 Bratislava 811 04
   16.03.1998Noví spoločníci:
   Dušan Bajdich Riazanská 50 Bratislava 831 03
   Roman Hyža Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   Ondrej Kolimár Križková 6 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ondrej Kolimár Križková 6 Bratislava 811 04
   15.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Dušan Bajdich Riazanská 50 Bratislava 831 03
   Roman Hyža Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   21.06.1996Nové obchodné meno:
   QUAZAR s.r.o.
   Nové sidlo:
   Riazanská 50 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   nákup, predaj a sprostredkovanie nehnuteľností
   elektroinštalácie
   zámočníctvo a zváračské práce
   Noví spoločníci:
   Dušan Bajdich Riazanská 50 Bratislava 831 03
   Roman Hyža Andrusovova 7 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dušan Bajdich Riazanská 50 Bratislava 831 03
   Roman Hyža Andrusovova 7 Bratislava 851 01