Vytvoriť faktúru

ADRIAN INTERNACIONAL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ADRIAN INTERNACIONAL
IČO 35693550
DIČ 2020349782
Dátum vzniku 17 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ADRIAN INTERNACIONAL
M. Marečka 7
84108
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -2 069 €
Aktíva 830 €
Vlastný kapitál -24 829 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 12,450
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 12,444
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 12,444
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 12,444
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,450
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -26,898
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 431
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 431
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -31,899
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,286
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -35,185
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,069
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 39,348
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 33
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 33
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 30,728
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,054
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,054
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 27,142
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 532
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 8,587
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 946
D. Služby (účtová skupina 51) 5
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 52
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 889
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 889
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -946
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 643
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 643
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 643
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -643
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,589
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,069
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35693550 DIČ: 2020349782
 • Sídlo: ADRIAN INTERNACIONAL, M. Marečka 7, 84108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Júna 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mario Konti M.Marečka 7 Bratislava 841 08 31.08.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mario Konti 13 280 € (100%) M.Marečka 7 Bratislava 841 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.10.2005Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie pražiarne kávy
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   čistiace a upratovacie práce
   osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
   prípravné práce pre stavby - výkopové, zemné a búracie práce
   06.10.2005Zrušeny spoločníci:
   Silvana Milovanovič 4. júla 10 Bijeljina Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : M. Marečka 7 Bratislava
   31.08.2005Noví spoločníci:
   Mario Konti dlhodobý pobyt na území SR : M. Marečka 7 Bratislava 841 08
   Nový štatutárny orgán:
   Mario Konti M.Marečka 7 Bratislava 841 08
   30.08.2005Zrušeny spoločníci:
   Mirsad Vehtič M. Tita 8 Bijeljina Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : M. Marečka 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mirsad Vehtič M. Tita 8 Bijeljina Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : M. Marečka 7 Bratislava
   Silvana Milovanovič 4. júla 10 Bijeljina Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : M. Marečka 7 Bratislava
   11.10.1999Noví spoločníci:
   Silvana Milovanovič 4. júla 10 Bijeljina Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : M. Marečka 7 Bratislava
   Mirsad Vehtič M. Tita 8 Bijeljina Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : M. Marečka 7 Bratislava
   10.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Silvana Milovanovič 4. júla 10 Bijeljina Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : M. Marečka 7 Bratislava
   Husejn Vehtič M. Tita 8 Bijeljina Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : Palkovičova 11 Bratislava
   Mirsad Vehtič M. Tita 8 Bijeljina Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : M. Marečka 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Husejn Vehtič M. Tita 8 Bijeljina Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : Palkovičova 11 Bratislava
   15.10.1997Noví spoločníci:
   Silvana Milovanovič 4. júla 10 Bijeljina Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : M. Marečka 7 Bratislava
   Husejn Vehtič M. Tita 8 Bijeljina Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : Palkovičova 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Husejn Vehtič M. Tita 8 Bijeljina Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : Palkovičova 11 Bratislava
   Silvana Milovanovič 4. júla 10 Bijeljina Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : M. Marečka 7 Bratislava
   14.10.1997Zrušeny spoločníci:
   Silvana Milovanovič M. Tita 8 Bijeljina Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : M. Marečka 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   17.06.1996Nové obchodné meno:
   ADRIAN INTERNACIONAL spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   M. Marečka 7 Bratislava 841 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie výkonu služieb
   sprostredkovanie a poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Silvana Milovanovič M. Tita 8 Bijeljina Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : M. Marečka 7 Bratislava
   Mirsad Vehtič M. Tita 8 Bijeljina Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : M. Marečka 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mirsad Vehtič M. Tita 8 Bijeljina Bosna a Hercegovina dlhodobý pobyt na území SR : M. Marečka 7 Bratislava