Vytvoriť faktúru

ZIPP-S - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ZIPP-S
IČO 35693568
DIČ 2020340234
IČ DPH SK2020340234
Dátum vzniku 28 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ZIPP-S
Slávičie údolie 31
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 432 666 €
Zisk -6 699 €
Aktíva 978 178 €
Vlastný kapitál 908 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 896,812
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 47,499
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 32,400
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 32,371
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 32,371
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 29
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 15,099
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 15,099
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 849,313
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 849,313
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 896,812
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -5,781
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,961
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,961
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -10,039
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,452
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -11,491
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,699
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 899,422
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 849,667
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 354
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 849,313
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 56,907
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 56,907
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 56,907
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 200
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 200
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) -7,352
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 3,171
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 3,171
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 432,666
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 432,666
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 432,666
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 438,301
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,620
D. Služby (účtová skupina 51) 436,416
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 265
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -5,635
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -5,370
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 107
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 107
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -104
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,739
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -6,699
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35693568 DIČ: 2020340234 IČ DPH: SK2020340234
 • Sídlo: ZIPP-S, Slávičie údolie 31, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Júna 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Dušan Blattner Havlíčkova 2/A Bratislava 811 04 13.01.2014
  Magdaléna Blattnerová Havlíčkova 7258/2A Bratislava-Staré Mesto 811 04 02.10.2014
  Mgr. Veronika Blattnerová Havlíčkova 7258/2A Bratislava-Staré Mesto 811 04 07.01.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Magdaléna Blattnerová 9 960 € (100%) Havlíčkova 7258/2A Bratislava-Staré Mesto 811 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.01.2015Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Veronika Blattnerová Havlíčkova 7258/2A Bratislava-Staré Mesto 811 04 Vznik funkcie: 07.01.2015
   14.10.2014Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Magdaléna Blattnerová Havlíčkova 7258/2A Bratislava-Staré Mesto 811 04 Vznik funkcie: 02.10.2014
   13.10.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   27.09.2014Noví spoločníci:
   Magdaléna Blattnerová Havlíčkova 2/A Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   26.09.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Blattner Havlíčkova 2/A Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dušan Blattner Havlíčkova 2/A Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 28.06.1996
   14.02.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Blattner Havlíčkova 2/A Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 13.01.2014
   12.05.2011Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Blattner Havlíčkova 2/A Bratislava 811 04
   11.05.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Blattner Havlíčkova 2/A Bratislava 811 04
   Ing. Pavel Strapec Tichá 34 Bratislava 811 02
   07.04.2011Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájom
   20.04.2010Nové sidlo:
   Slávičie údolie 31 Bratislava 811 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Blattner Havlíčkova 2/A Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Blattner Havlíčkova 2/A Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 28.06.1996
   19.04.2010Zrušené sidlo:
   Mudroňova 77/A Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Blattner Hlavná 34 Bratislava 831 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Blattner Hlavná 2113/34 Bratislava - Nové Mesto
   03.02.2009Nové sidlo:
   Mudroňova 77/A Bratislava 811 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Strapec Tichá 34 Bratislava 811 02
   02.02.2009Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 16 Bratislava 832 44
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavel Strapec Tichá 34 Bratislava
   22.06.2006Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Blattner Hlavná 34 Bratislava 831 01
   07.03.2006Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Strapec Tichá 34 Bratislava
   06.03.2006Zrušeny spoločníci:
   ZIPP Bratislava spoločnosť s r.o. IČO: 31 355 161 Stará Vajnorská 16 Bratislava 832 44
   02.02.2004Noví spoločníci:
   ZIPP Bratislava spoločnosť s r.o. IČO: 31 355 161 Stará Vajnorská 16 Bratislava 832 44
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   01.02.2004Zrušeny spoločníci:
   ZIPP Bratislava spoločnosť s r.o. IČO: 31 355 161 Stará Vajnorská 16 Bratislava 832 44
   Ing. Dušan Šišolák Janka Alexyho 1/A Bratislava 841 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dušan Šišolák Janka Alexyho 1/A Bratislava 841 01
   26.08.1998Noví spoločníci:
   ZIPP Bratislava spoločnosť s r.o. IČO: 31 355 161 Stará Vajnorská 16 Bratislava 832 44
   Ing. Dušan Šišolák Janka Alexyho 1/A Bratislava 841 01
   25.08.1998Zrušeny spoločníci:
   ZIPP Bratislava spoločnosť s r.o. IČO: 31 355 161 Stará Vajnorská 16 Bratislava 832 44
   Ing. Dušan Šišolák Janka Alexyho 1/A Bratislava 841 01
   28.06.1996Nové obchodné meno:
   ZIPP-S, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 16 Bratislava 832 44
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyslových stavieb, bytových a občianskych stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov)
   projektovanie stavieb
   sprostredkovanie výkonu služieb
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   ZIPP Bratislava spoločnosť s r.o. IČO: 31 355 161 Stará Vajnorská 16 Bratislava 832 44
   Ing. Dušan Šišolák Janka Alexyho 1/A Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dušan Blattner Hlavná 2113/34 Bratislava - Nové Mesto
   Ing. Dušan Šišolák Janka Alexyho 1/A Bratislava 841 01