Vytvoriť faktúru

Tractebel Engineering - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Tractebel Engineering
IČO 35693649
DIČ 2020892566
IČ DPH SK2020892566
Dátum vzniku 27 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Tractebel Engineering
Jarošova 1
83103
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -1 487 €
Aktíva 148 135 €
Vlastný kapitál 74 465 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0255645336
Dátum aktualizácie údajov: 23.09.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 71,071
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 70,099
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 71,071
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 70,285
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 663
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 64,470
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,487
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 786
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 786
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 786
Dátum aktualizácie údajov: 23.09.2016
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 1,406
C. Služby (účtová skupina 51) 1,405
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,406
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,405
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 7
X. Výnosové úroky (662) 7
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 87
N. Kurzové straty (563) 1
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 86
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -80
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,486
P. Daň z príjmov (591, 595) 1
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,487
Dátum aktualizácie údajov: 23.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 23.09.2016