Vytvoriť faktúru

ASIR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ASIR
IČO 35693657
DIČ 2020355898
IČ DPH SK2020355898
Dátum vzniku 28 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ASIR
Planckova 1
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 49 773 €
Zisk -132 786 €
Aktíva 5 605 910 €
Vlastný kapitál 470 381 €
Kontaktné informácie
Email fratrikova@alibabacentrum.sk
Phone(s) 0265411371
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,715,189
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,626,824
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,626,824
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,572,000
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 941,551
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 127,119
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 2,986,154
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 69,453
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 163
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 163
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 163
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 69,199
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 67,761
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 67,761
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,438
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 91
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 102
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -11
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 18,912
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 18,912
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,715,189
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 337,596
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 331,939
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 331,939
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 232,358
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 199
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 199
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -94,114
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 37,472
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -131,586
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -132,786
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,377,593
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 145,917
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 145,917
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 560,612
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,671,064
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 254,360
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 254,360
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,416,351
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 353
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 49,773
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 49,773
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 43,233
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,540
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 154,521
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 21,056
D. Služby (účtová skupina 51) 18,554
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 353
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 98,034
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 98,034
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,524
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -104,748
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,623
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 28,038
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 27,855
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 27,855
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 183
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -28,038
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -132,786
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -132,786
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015