Vytvoriť faktúru

INVEFO, i.s. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno INVEFO, i.s.
Stav V likvidácii
IČO 35693738
DIČ 2020886494
Dátum vzniku 28 Júna 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo INVEFO, i.s.
Košická 52
82108
Bratislava
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 306,149
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 27,429
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 27,429
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 27,429
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 278,720
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 268,069
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,639
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,639
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 261,430
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,651
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 100
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 10,551
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 306,149
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 281,918
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 675,496
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 675,496
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 74,686
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,645
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,645
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -471,909
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -471,909
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 24,231
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 561
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 561
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 23,405
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 23,236
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 169
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 265
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 265
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4283243.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35693738 DIČ: 2020886494
 • Sídlo: INVEFO, i.s., Košická 52, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Júna 1996
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   09.05.2001Nové obchodné meno:
   INVEFO, i.s. a.s. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   08.05.2001Zrušené obchodné meno:
   INVEFO, i.s. a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ladislav Gregor - člen predstavenstva Višňová 11 Bratislava 831 01
   Ing. Juraj Plesník - predseda predstavenstva SNP 7 Myjava 907 01
   Ing Karol Ruman - podpredseda predstavenstva Starohradská 2 Bratislava 851 05
   11.08.1999Nové sidlo:
   Košická 52 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing Karol Ruman - podpredseda predstavenstva Starohradská 2 Bratislava 851 05
   10.08.1999Zrušené sidlo:
   Nitrianska 3 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Ruman - podpredseda predstavenstva Starhradská 2 Bratislava 851 05
   09.07.1997Nový štatutárny orgán:
   Karol Ruman - podpredseda predstavenstva Starhradská 2 Bratislava 851 05
   08.07.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Ruman - podpredseda predstavenstva Starhradská 2 Bratislava 851 05
   28.06.1996Nové obchodné meno:
   INVEFO, i.s. a.s.
   Nové sidlo:
   Nitrianska 3 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom ich použitia na podnikaní (kolektívne investovanie) podľa zákona 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a fondoch v znení neskorších predpisov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ladislav Gregor - člen predstavenstva Višňová 11 Bratislava 831 01
   Ing. Juraj Plesník - predseda predstavenstva SNP 7 Myjava 907 01
   Karol Ruman - podpredseda predstavenstva Starhradská 2 Bratislava 851 05