Vytvoriť faktúru

EUROART - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 13.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno EUROART
IČO 35693746
DIČ 2020823739
Dátum vzniku 27 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EUROART
Čapkova 13
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 553 €
Zisk -1 358 €
Kontaktné informácie
Email euroart@euroart.sk
Phone(s) 0918782572
Fax(es) 0484156639
Dátum aktualizácie údajov: 13.01.2017
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 612
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 888
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -276
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 612
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -182
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -5,463
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,358
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 794
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 794
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 174
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 140
Dátum aktualizácie údajov: 13.01.2017
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 553
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 553
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 1,423
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 20
C. Služby (účtová skupina 51) 1,403
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -870
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -870
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 8
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -8
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -878
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,358
Dátum aktualizácie údajov: 13.01.2017