Vytvoriť faktúru

EPOCHA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 03.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno EPOCHA
IČO 35693754
DIČ 2020916898
IČ DPH SK2020916898
Dátum vzniku 20 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EPOCHA
Pražská 2/c
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 35 455 €
Zisk 6 413 €
Aktíva 126 797 €
Vlastný kapitál 41 285 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421911937492
Dátum aktualizácie údajov: 03.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 220,271
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 100,515
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 12,865
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 9,033
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 120
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,913
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 229,304
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 51,789
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,750
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,750
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 337
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 38,289
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,413
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 177,515
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 155,000
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 22,515
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 134
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,133
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 20,248
Dátum aktualizácie údajov: 03.05.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 35,455
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 35,212
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 243
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 27,609
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,738
C. Služby (účtová skupina 51) 8,571
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 867
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 275
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 14,158
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 7,846
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 22,903
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1,319
XI. Kurzové zisky (663) 3
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1,316
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,525
M. Nákladové úroky (562) 928
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 597
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -206
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 7,640
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,227
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 6,413
Dátum aktualizácie údajov: 03.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 03.05.2016