Vytvoriť faktúru

MODI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MODI
IČO 35693771
DIČ 2020323800
IČ DPH SK2020323800
Dátum vzniku 20 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MODI
Živnostenská 2
81106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 085 €
Zisk -3 760 €
Aktíva 14 751 €
Vlastný kapitál -106 543 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0250213440, 0917924176
Mobile phone(s) 0917924176
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 13,388
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 11,401
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,280
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 172
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 250
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 13,388
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -110,303
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -113,847
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,760
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 123,691
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 48,030
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 57,388
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 17,076
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 908
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,304
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 38,100
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 18,273
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 5,085
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 4,166
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 919
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 7,490
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,419
C. Služby (účtová skupina 51) 3,961
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 5,710
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 344
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) -5,257
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 313
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,405
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -2,214
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 395
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 395
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -395
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,800
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,760
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35693771 DIČ: 2020323800 IČ DPH: SK2020323800
 • Sídlo: MODI, Živnostenská 2, 81106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Júna 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Vladimír Takáč Nové záhrady VII 16 Bratislava 821 05 13.02.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Vladimír Takáč 6 640 € (100%) Nové záhrady VII 16 Bratislava 821 05
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.04.2013Noví spoločníci:
   Vladimír Takáč Nové záhrady VII 16 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Takáč Nové záhrady VII 16 Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 13.02.2013
   03.04.2013Zrušeny spoločníci:
   Juraj Slivka Jána Poničana 9 Bratislava
   JUDr. Barbora Pláteníková Hrebendova 9/A Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Barbora Pláteníková Hrebendova 9/A Bratislava 811 02
   Juraj Slivka Jána Poničana 9 Bratislava
   21.07.2005Zrušeny predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava
   01.12.2003Noví spoločníci:
   JUDr. Barbora Pláteníková Hrebendova 9/A Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Barbora Pláteníková Hrebendova 9/A Bratislava 811 02
   30.11.2003Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Barbora Gálová Zrínskeho 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Barbora Gálová Zrínskeho 9 Bratislava
   27.03.2002Nové predmety činnosti:
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   montáž nábytku
   upratovacie práce
   záhradkárske a sadovnícke práce
   nákladná cestná doprava
   19.09.2001Nové sidlo:
   Živnostenská 2 Bratislava 811 06
   Nové predmety činnosti:
   reklama a propagácia v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   inžinierska činnosť v stavebníctve okrem vybraných činností v stavebníctve
   leasing strojov, zariadení a automobilov
   požičovňa náradia, strojov, zariadení, športových potrieb, lodí, automobilov a príslušenstva, automobilových prívesov
   Noví spoločníci:
   Mgr. Barbora Gálová Zrínskeho 9 Bratislava
   Juraj Slivka Jána Poničana 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Barbora Gálová Zrínskeho 9 Bratislava
   Juraj Slivka Jána Poničana 9 Bratislava
   18.09.2001Zrušené sidlo:
   Vysoká 25 Bratislava 811 06
   Zrušeny spoločníci:
   Štefan Baďura Pribišova 31 Bratislava
   Ing. Milan Belanec Stavbárska 44 Bratislava
   Ing. Tomáš Gál Straková 3 Bratislava
   Vladimír Takáč Pifflova 9 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Gron Lány 577/12 Partizánske
   12.06.1998Nové obchodné meno:
   MODI s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vysoká 25 Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   Štefan Baďura Pribišova 31 Bratislava
   Ing. Milan Belanec Stavbárska 44 Bratislava
   Ing. Tomáš Gál Straková 3 Bratislava
   Vladimír Takáč Pifflova 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Gron Lány 577/12 Partizánske
   11.06.1998Zrušené obchodné meno:
   VERTIKAL SLOVAKIA INTERIER, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Sabinovská 8 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   SLOVAKIA INTERIER, s.r.o IČO: 31 385 168 Sabinovská 8 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Štefan Baďura Mesačná 1 Bratislava
   Ing. Milan Belanec Stavbárska 44 Bratislava
   Ing. Tomáš Gál Straková 3 Bratislava
   Vladimír Takáč Pifflova 9 Bratislava
   26.01.1998Noví spoločníci:
   SLOVAKIA INTERIER, s.r.o IČO: 31 385 168 Sabinovská 8 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Belanec Stavbárska 44 Bratislava
   Ing. Tomáš Gál Straková 3 Bratislava
   Vladimír Takáč Pifflova 9 Bratislava
   25.01.1998Zrušeny spoločníci:
   SLOVAKIA INTERIER, s.r.o IČO: 31 385 168 Sabinovská 8 Bratislava 821 01
   Mgr. Michal Jalčovik Donnerova 717/13 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Michal Jalčovik Donnerova 717/13 Bratislava 841 05
   20.06.1996Nové obchodné meno:
   VERTIKAL SLOVAKIA INTERIER, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Sabinovská 8 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu, prieskumu trhu a reklamy
   výroba a montáž žaluzií
   Noví spoločníci:
   SLOVAKIA INTERIER, s.r.o IČO: 31 385 168 Sabinovská 8 Bratislava 821 01
   Mgr. Michal Jalčovik Donnerova 717/13 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Štefan Baďura Mesačná 1 Bratislava
   Mgr. Michal Jalčovik Donnerova 717/13 Bratislava 841 05