Vytvoriť faktúru

EKUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EKUS
IČO 35693819
DIČ 2020892577
Dátum vzniku 25 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKUS
Žižkova 30/A
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 11 736 €
Zisk 1 185 €
Aktíva 5 377 €
Vlastný kapitál 5 195 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 9,069
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 64
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 64
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 64
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,905
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,905
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,135
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 770
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 100
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 100
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,069
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,380
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -2,108
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,108
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,185
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,164
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,144
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 500
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 520
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 525
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 525
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 11,736
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 11,736
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 11,736
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,216
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,140
D. Služby (účtová skupina 51) 1,457
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 7,559
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 6,125
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,288
4. Sociálne náklady (527, 528) 146
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 60
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 60
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,520
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,139
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 82
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 82
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -79
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,441
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 256
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 256
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,185
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4228309.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35693819 DIČ: 2020892577
 • Sídlo: EKUS, Žižkova 30/A, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Júna 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Anna Opartyová konateľ Žižkova 30/A Bratislava 811 02 25.06.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Anna Opartyová 6 639 € (100%) Žižkova 30/A Bratislava 811 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.12.2005Nové sidlo:
   Žižkova 30/A Bratislava 811 02
   20.12.2005Zrušené sidlo:
   Gelnická 22 Bratislava 831 06
   21.03.2003Nové obchodné meno:
   EKUS, s. r. o.
   Noví spoločníci:
   Ing. Anna Opartyová Žižkova 30/A Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anna Opartyová - konateľ Žižkova 30/A Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 25.06.1996
   20.03.2003Zrušené obchodné meno:
   EKUS, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny spoločníci:
   Ľudmila Macháčová Tbiliská 25 Bratislava 831 06
   Ing. Anna Opartyová Gelnická 22 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anna Opartyová Gelnická 22 Bratislava 831 06
   07.02.2000Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   06.02.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ľudmila Macháčová Tbiliská 25 Bratislava 831 06
   01.03.1999Noví spoločníci:
   Ľudmila Macháčová Tbiliská 25 Bratislava 831 06
   Ing. Anna Opartyová Gelnická 22 Bratislava 831 06
   28.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Jusková Bzovická 22 Bratislava 851 07
   Ľudmila Macháčová Tbiliská 25 Bratislava 831 06
   Ing. Anna Opartyová Gelnická 22 Bratislava 831 06
   Eva Zdráhalová Strečnianska 12 Bratislava 851 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Jusková Bzovická 22 Bratislava 851 07
   Eva Zdráhalová Strečnianska 12 Bratislava 851 07
   25.06.1996Nové obchodné meno:
   EKUS, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Gelnická 22 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej činnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu
   vedenie účtovníctva
   činnosť ekonomických a organizačných porad
   Noví spoločníci:
   Ing. Eva Jusková Bzovická 22 Bratislava 851 07
   Ľudmila Macháčová Tbiliská 25 Bratislava 831 06
   Ing. Anna Opartyová Gelnická 22 Bratislava 831 06
   Eva Zdráhalová Strečnianska 12 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Eva Jusková Bzovická 22 Bratislava 851 07
   Ľudmila Macháčová Tbiliská 25 Bratislava 831 06
   Ing. Anna Opartyová Gelnická 22 Bratislava 831 06
   Eva Zdráhalová Strečnianska 12 Bratislava 851 07