Vytvoriť faktúru

SECURITON Servis - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SECURITON Servis
IČO 35693835
DIČ 2020324031
IČ DPH SK2020324031
Dátum vzniku 26 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SECURITON Servis
Mlynské Nivy 73
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 605 254 €
Zisk -35 059 €
Aktíva 610 408 €
Vlastný kapitál 55 016 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421248202916, +421248202917, +421248202919, +421248202928
Dátum aktualizácie údajov: 26.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 560,558
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 118,843
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 118,843
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 118,843
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 419,360
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 6,815
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 6,673
4. Zvieratá (124) - /195/ 142
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 373,227
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 365,958
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 365,958
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,268
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 39,318
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,625
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 37,693
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 22,355
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 22,355
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 560,558
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 19,959
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,675
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,675
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 46,703
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 46,703
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -35,059
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 540,592
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 70,076
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 9,683
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 21,843
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 38,550
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 445,922
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 61,059
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 61,059
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 169,988
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 99,801
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 67,978
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 47,096
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 24,594
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 24,594
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 7
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 7
Dátum aktualizácie údajov: 26.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,587,685
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,605,254
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,587,509
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 167
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17,578
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,627,948
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 98,148
D. Služby (účtová skupina 51) 305,477
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,110,509
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,230,466
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 765,026
4. Sociálne náklady (527, 528) 115,017
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 8,913
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 81,643
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 81,643
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 8,642
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,616
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -22,694
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,183,884
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 9
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,492
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5,372
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 5,372
O. Kurzové straty (563) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,119
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,483
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -32,177
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,882
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -35,059
Dátum aktualizácie údajov: 26.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 26.08.2015
 • IČO:35693835 DIČ: 2020324031 IČ DPH: SK2020324031
 • Sídlo: SECURITON Servis, Mlynské Nivy 73, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 26 Júna 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  RNDr. Rudolf Bárta Tavaríkova osada 3409/A Bratislava 841 02 05.02.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  RNDr. Rudolf Bárta 6 640 € (100%) Tavaríkova osada 3409/A Bratislava 841 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.02.2011Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie strážnej služby
   prevádzkovanie detektívnej služby
   prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva
   poskytovanie služieb informátora
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
   kuriérske služby
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   skladovanie
   poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   prenájom hnuteľných vecí
   administratívne služby
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   čistiace a upratovacie služby
   reklamné a marketingové služby
   služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
   projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie
   kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia
   11.02.2011Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu podľa § 3 písm. a/ bod 1-11 zák.č. 379/1997 Z.z.
   poskytovanie technických služieb - vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia a opravy zabezpečovacích systémov, alebo poplachových systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
   13.02.2010Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 73 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   RNDr. Rudolf Bárta Tavaríkova osada 3409/1A Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Rudolf Bárta Tavaríkova osada 3409/A Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 05.02.2007
   12.02.2010Zrušené sidlo:
   Nevädzova 8 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Rudolf Bárta Malodunajská 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Rudolf Bárta Malodunajská 17 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 05.02.2007
   14.02.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kríž Krajinská 100 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 05.02.2007
   RNDr. Rudolf Bárta Malodunajská 17 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 05.02.2007
   13.02.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Bedřich Neumann Muškátová 36 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 16.07.2002
   Peter Tibenský Turnianska 3 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 21.11.2002
   28.05.2003Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Tibenský Turnianska 3 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 21.11.2002
   27.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   23.07.2002Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Kríž Krajinská 100 Bratislava 821 01
   RNDr. Rudolf Bárta Malodunajská 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Bedřich Neumann Muškátová 36 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 16.07.2002
   22.07.2002Zrušeny spoločníci:
   SECURITON Holding spol. s r.o. IČO: 35 699 124 Nevädzova 8 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Rudolf Bárta Malodunajská 17 Bratislava Skončenie funkcie: 16.07.2002
   Ing Vladimír Kríž Gessayova 14 Bratislava 851 03 Skončenie funkcie: 16.07.2002
   06.02.2002Nové predmety činnosti:
   poskytovanie technických služieb - vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia a opravy zabezpečovacích systémov, alebo poplachových systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi vrátane systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
   13.10.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing Vladimír Kríž Gessayova 14 Bratislava 851 03 Skončenie funkcie: 16.07.2002
   12.10.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Jaroslav Kollár Nezábudková 18 Bratislava 821 01
   Ing.Mgr. Bedřich Neumann Muškátova 36 Bratislava 821 01
   18.09.1998Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu podľa § 3 písm. a/ bod 1-11 zák.č. 379/1997 Z.z.
   Noví spoločníci:
   SECURITON Holding spol. s r.o. IČO: 35 699 124 Nevädzova 8 Bratislava 821 01
   17.09.1998Zrušeny predmety činnosti:
   podnik zabezpečujúci ochranu majetku a osôb
   konzultačná a školiaca činnosť v oblasti bezpečnosti zariadení a služieb
   Zrušeny spoločníci:
   SECURITON Holding spol. s r.o. IČO: 35 699 124 Nevädzova 8 Bratislava 821 01
   11.02.1998Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Jaroslav Kollár Nezábudková 18 Bratislava 821 01
   10.02.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Kríž Gessayova 14 Bratislava
   08.01.1998Noví spoločníci:
   SECURITON Holding spol. s r.o. IČO: 35 699 124 Nevädzova 8 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing.Mgr. Bedřich Neumann Muškátova 36 Bratislava 821 01
   07.01.1998Zrušeny spoločníci:
   SECURITON Team spol. s r.o. IČO: 35 699 124 Nevädzova 8 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   13.05.1997Noví spoločníci:
   SECURITON Team spol. s r.o. IČO: 35 699 124 Nevädzova 8 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Kríž Gessayova 14 Bratislava
   12.05.1997Zrušeny spoločníci:
   SECURITON International spol. s r.o. IČO: 31 342 795 Nevädzova 8 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   26.06.1996Nové obchodné meno:
   SECURITON Servis, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Nevädzova 8 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   podnik zabezpečujúci ochranu majetku a osôb
   konzultačná a školiaca činnosť v oblasti bezpečnosti zariadení a služieb
   Noví spoločníci:
   SECURITON International spol. s r.o. IČO: 31 342 795 Nevädzova 8 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Rudolf Bárta Malodunajská 17 Bratislava Skončenie funkcie: 16.07.2002