Vytvoriť faktúru

N.C.N. SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno N.C.N. SLOVAKIA
IČO 35693959
DIČ 2020355975
IČ DPH SK2020355975
Dátum vzniku 27 Júna 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo N.C.N. SLOVAKIA
ul.Svornosti 50
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 491 253 €
Zisk 5 008 €
Aktíva 335 972 €
Vlastný kapitál 20 233 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245643045, 0243636239
Mobile phone(s) 0905719207
Fax(es) 0245643046
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 314,537
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 159,354
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 159,354
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 146,871
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 12,483
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 155,059
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 18,216
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 18,216
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 43,838
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 39,582
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 39,582
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,256
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 93,005
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9,502
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 83,503
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 124
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 124
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 314,537
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 26,521
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 1,280
2. Ostatné fondy (427, 42X) 1,280
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 13,262
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 43,894
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -30,632
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,008
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 288,016
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 288,016
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 70,966
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 70,966
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 213,852
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 761
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,003
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,434
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 491,253
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 475,631
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 15,622
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 484,959
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 259,800
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 13,542
D. Služby (účtová skupina 51) 153,970
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 33,870
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 24,815
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 0
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 8,695
4. Sociálne náklady (527, 528) 360
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 957
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 19,771
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 19,771
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,049
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,294
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 63,941
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 278
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 8
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 270
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 152
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 152
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 126
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,420
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,412
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,412
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,008
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35693959 DIČ: 2020355975 IČ DPH: SK2020355975
 • Sídlo: N.C.N. SLOVAKIA, ul.Svornosti 50, 82106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Júna 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Štefan Nagy Seberíniho 21 Bratislava 821 03 24.01.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Štefan Nagy 6 639 € (100%) Seberíniho 21 Bratislava 821 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.11.2011Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí
   16.02.2006Zrušeny spoločníci:
   István Csomor Nagy Šustekova 29 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   István Csomor Nagy - (menovanie do funkcie: 17.01.2002) Šustekova 29 Bratislava 851 04
   11.02.2005Nové sidlo:
   ul.Svornosti 50 Bratislava 821 06
   10.02.2005Zrušené sidlo:
   Letná 3 Bratislava 831 03
   24.01.2002Nové obchodné meno:
   N.C.N. SLOVAKIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Letná 3 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   Štefan Nagy Seberíniho 21 Bratislava 821 03
   István Csomor Nagy Šustekova 29 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Nagy - (menovanie do funkcie: 17.01.2002) Seberíniho 21 Bratislava 821 03
   István Csomor Nagy - (menovanie do funkcie: 17.01.2002) Šustekova 29 Bratislava 851 04
   23.01.2002Zrušené obchodné meno:
   VIVA ART, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Gercenova 33 Bratislava 851 01
   Zrušeny spoločníci:
   Vojtech Varga Gercenova 33 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vojtech Varga Gercenova 33 Bratislava 851 01
   02.10.1998Noví spoločníci:
   Vojtech Varga Gercenova 33 Bratislava 851 01
   01.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Vojtech Varga Gercenova 33 Bratislava 851 01
   27.06.1996Nové obchodné meno:
   VIVA ART, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Gercenova 33 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Vojtech Varga Gercenova 33 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vojtech Varga Gercenova 33 Bratislava 851 01