Vytvoriť faktúru

TeniSta - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TeniSta
IČO 35694025
DIČ 2020323866
IČ DPH SK2020323866
Dátum vzniku 01 Júla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TeniSta
Tomášikova 10/F
82103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 111 572 €
Zisk -10 026 €
Aktíva 24 760 €
Vlastný kapitál 7 057 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905617603, 0905312362
Mobile phone(s) 0905312362
Fax(es) 0243191086
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 20,640
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 18,541
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 852
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 852
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 17,689
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 16,857
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 832
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,099
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 2,099
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 20,640
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,968
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 634
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 634
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -215
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 8,796
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -9,011
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -10,026
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 23,408
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 44
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 44
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 21,778
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,586
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,191
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,191
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 395
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 200
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 200
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 111,057
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 111,572
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 111,057
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 515
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 117,902
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 18,761
D. Služby (účtová skupina 51) 90,038
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,045
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,058
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -6,330
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,258
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,697
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,704
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 1,704
O. Kurzové straty (563) 13
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,980
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,696
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -10,026
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -10,026
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35694025 DIČ: 2020323866 IČ DPH: SK2020323866
 • Sídlo: TeniSta, Tomášikova 10/F, 82103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Júla 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Dana Stankovičová Tomášikova 10/F Bratislava 821 03 01.07.1996
  Branislav Stankovič Tomášikova 10/F Bratislava 821 03 01.07.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Dana Stankovičová 3 320 € (50%) Tomášikova 10/F Bratislava 821 03
  Branislav Stankovič 3 320 € (50%) Tomášikova 10/F Bratislava 821 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.09.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dana Stankovičová Tomášikova 10/F Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 01.07.1996
   Branislav Stankovič Tomášikova 10/F Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 01.07.1996
   22.09.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dana Stankovičová Tomášikova 10/F Bratislava 821 03
   Branislav Stankovič Tomášikova 10/F Bratislava 821 03
   21.03.2006Nové sidlo:
   Tomášikova 10/F Bratislava 821 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Dana Stankovičová Tomášikova 10/F Bratislava 821 03
   Branislav Stankovič Tomášikova 10/F Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dana Stankovičová Tomášikova 10/F Bratislava 821 03
   Branislav Stankovič Tomášikova 10/F Bratislava 821 03
   20.03.2006Zrušené sidlo:
   Ondavská 8 Bratislava 821 08
   Zrušeny spoločníci:
   Branislav Stankovič Ondavská 8 Bratislava
   Ing. Dana Stankovičová Ondavská 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Branislav Stankovič Ondavská 8 Bratislava
   Ing. Dana Stankovičová Ondavská 8 Bratislava
   08.03.1999Noví spoločníci:
   Branislav Stankovič Ondavská 8 Bratislava
   Ing. Dana Stankovičová Ondavská 8 Bratislava
   07.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Branislav Stankovič Ondavská 8 Bratislava
   Ing. Dana Stankovičová Ondavská 8 Bratislava
   01.07.1996Nové obchodné meno:
   TeniSta spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ondavská 8 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie a prenájom verejných telovýchovných zariadení
   organizovanie tenisových kurzov a turnajov, športových súťaží a exhibícií, kultúrno spoločenských podujatí
   konzultačná, poradenská, metodická a sprostredkovateľská činnosť v športovej oblasti
   vydavateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   veľkoobchodná, maloobchodná a sprostredkovateľská činnosť so spotrebným a priemyselným tovarom
   podnikateľské poradenstvo
   Noví spoločníci:
   Branislav Stankovič Ondavská 8 Bratislava
   Ing. Dana Stankovičová Ondavská 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Branislav Stankovič Ondavská 8 Bratislava
   Ing. Dana Stankovičová Ondavská 8 Bratislava