Vytvoriť faktúru

Coris - Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Coris - Bratislava
IČO 35694050
DIČ 2020886527
IČ DPH SK2020886527
Dátum vzniku 03 Júla 1996
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Coris - Bratislava
ul. Kovorobotnícka 17
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 434 158 €
Zisk -831 €
Aktíva 749 374 €
Vlastný kapitál 85 535 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243424952, 0243641034, 0243641035, 0243641036, 0243641037, 0243641038, 0243641039, 0253416371, 0800
Mobile phone(s) +421903426547
Fax(es) 0243424952
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 691,335
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 15,726
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 15,726
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 15,726
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 674,907
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 9,144
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 544
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 8,600
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 216,057
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 215,835
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 215,835
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 170
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 52
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 449,706
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,908
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 447,798
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 702
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 702
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 691,335
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 84,705
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 66,388
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 66,388
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 13,278
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 13,278
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 5,870
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 5,870
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -831
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 358,995
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,214
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,214
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 350,515
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 315,693
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 315,693
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 6,688
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,215
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,154
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 16,765
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,266
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,266
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 247,635
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 247,635
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 416,108
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 434,158
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 416,108
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 8,600
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 9,450
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 432,872
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 28,812
D. Služby (účtová skupina 51) 173,668
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 216,550
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 85,722
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 98,138
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 30,037
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,653
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,197
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 8,645
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 8,645
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,000
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,286
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 222,228
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,304
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 246
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 246
XII. Kurzové zisky (663) 143
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 915
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,365
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,365
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,061
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 225
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,056
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,056
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -831
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35694050 DIČ: 2020886527 IČ DPH: SK2020886527
 • Sídlo: Coris - Bratislava, ul. Kovorobotnícka 17, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Júla 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Milan Hudec člen Sokolovská 2 Banská Bystrica 974 05 09.12.2004
  Ing. Milan Vašanič, PhD. predseda Alexandra Rudnaya 2245/11 Žilina 010 01 23.06.2005
  Ing. Mária Vašaničová Alexandra Rudnaya 2245/11 Žilina 010 01 08.04.2015
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   28.04.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Vašanič , PhD. - predseda predstavenstva Alexandra Rudnaya 2245/11 Žilina 010 01 Vznik funkcie: 23.06.2005
   Ing. Mária Vašaničová Alexandra Rudnaya 2245/11 Žilina 010 01 Vznik funkcie: 08.04.2015
   27.04.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Vašanič - predseda predstavenstva Alexandra Rudnaya 2245/11 Žilina 010 01 Vznik funkcie: 23.06.2005
   Ing. Monika Jeleníková Stred 55/43 Považská Bystrica Vznik funkcie: 03.07.1996
   18.12.2008Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   vydavateľská činnosť
   finančný leasing
   vedenie účtovníctva
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí
   administratívne služby
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   čistiace a upratovacie služby
   marketingové služby
   prieskum trhu a verejnej mienky
   fotografické služby
   10.02.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Vašanič - predseda predstavenstva Alexandra Rudnaya 2245/11 Žilina 010 01 Vznik funkcie: 23.06.2005
   09.02.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Vašanič - predseda predstavenstva A. Rudnaya 11 Žilina Vznik funkcie: 05.06.2003
   02.07.2005Nové sidlo:
   ul. Kovorobotnícka 17 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Vašanič - predseda predstavenstva A. Rudnaya 11 Žilina Vznik funkcie: 05.06.2003
   01.07.2005Zrušené sidlo:
   Mliekarenská 8 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Vašanič A. Rudnaya 11 Žilina Vznik funkcie: 05.06.2003
   02.03.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Hudec - člen Sokolovská 2 Banská Bystrica 974 05 Vznik funkcie: 09.12.2004
   01.03.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Valentko Palkovičova 16 Bratislava Vznik funkcie: 03.07.1996
   27.01.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Valentko Palkovičova 16 Bratislava Vznik funkcie: 03.07.1996
   Ing. Milan Vašanič A. Rudnaya 11 Žilina Vznik funkcie: 05.06.2003
   Ing. Monika Jeleníková Stred 55/43 Považská Bystrica Vznik funkcie: 03.07.1996
   26.01.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Imrich Fekete Studenohorská 22 Bratislava Skončenie funkcie: 05.06.2003
   Ing. Monika Jeleníková Stred 55/43 Považská Bystrica
   Ing. Ondrej Valentko Palkovičova 16 Bratislava
   26.06.2003Nové sidlo:
   Mliekarenská 8 Bratislava 821 09
   25.06.2003Zrušené sidlo:
   Mliekarenská 8 Bratislava 821 08
   18.08.1999Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   factoring a forfaiting - realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   17.08.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Tatárová Narcisova 84 Bratislava
   Ing. Eugen Zádor Slávičie údolie 28 Bratislava
   03.07.1996Nové obchodné meno:
   Coris - Bratislava, a.s.
   Nové sidlo:
   Mliekarenská 8 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   zastúpenie poisťovní, automobilových klubov a iných obdobných organizácií
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Imrich Fekete Studenohorská 22 Bratislava Skončenie funkcie: 05.06.2003
   Ing. Monika Jeleníková Stred 55/43 Považská Bystrica
   Ing. Eva Tatárová Narcisova 84 Bratislava
   Ing. Ondrej Valentko Palkovičova 16 Bratislava
   Ing. Eugen Zádor Slávičie údolie 28 Bratislava