Vytvoriť faktúru

Rádio makler - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Rádio makler
IČO 35694238
DIČ 2020309742
IČ DPH SK2020309742
Dátum vzniku 08 Júla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Rádio makler
Saratovská 19
84102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 179 720 €
Zisk -10 770 €
Aktíva 295 733 €
Vlastný kapitál 155 301 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421915765222, +421918696909
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 189,425
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 189,425
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 13,211
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 104,030
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 32,802
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 38
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 71,190
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 293,455
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 144,531
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 147,998
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -10,770
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 148,924
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 148,924
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 62,872
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,523
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,227
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 80,302
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 179,720
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 178,365
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,355
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 188,940
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,456
C. Služby (účtová skupina 51) 126,739
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 32,562
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 630
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 16,304
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 2,185
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,064
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -9,220
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 42,170
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 15
X. Výnosové úroky (662) 9
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 6
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 604
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 604
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -589
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -9,809
P. Daň z príjmov (591, 595) 961
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -10,770
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35694238 DIČ: 2020309742 IČ DPH: SK2020309742
 • Sídlo: Rádio makler, Saratovská 19, 84102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Júla 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Miriam Kittler Saratovská 19 Bratislava 841 02 11.10.2002
  Radoslav Šimuni Konventná 5 Bratislava 811 03 21.01.2011
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Miriam Kittler 4 315 € (65%) Saratovská 19 Bratislava 841 02
  Radoslav Šimuni 2 324 € (35%) Konventná 5 Bratislava 811 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.02.2011Nové predmety činnosti:
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   reklamné a marketingové služby
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
   prenájom hnuteľných vecí
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   prieskum trhu a verejnej mienky
   Noví spoločníci:
   Radoslav Šimuni Konventná 5 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Radoslav Šimuni Konventná 5 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 21.01.2011
   16.02.2011Zrušeny spoločníci:
   Roman Kittler Fadruszova 6 Bratislava 841 05
   26.11.2002Nové obchodné meno:
   Rádio makler, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Saratovská 19 Bratislava 841 02
   Noví spoločníci:
   Miriam Kittler Saratovská 19 Bratislava 841 02
   Roman Kittler Fadruszova 6 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Miriam Kittler Saratovská 19 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 11.10.2002
   25.11.2002Zrušené obchodné meno:
   SALVADOR s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Lubinská 1659/3 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Filip Moyzesova 8 Bratislava 811 05
   Roman Kittle Lubinská 3 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jaroslav Filip Moyzesova 8 Bratislava 811 05 Skončenie funkcie: 11.07.2000
   Roman Kittle Lubinská 3 Bratislava 811 03 Skončenie funkcie: 11.10.2002
   26.01.1999Noví spoločníci:
   Roman Kittle Lubinská 3 Bratislava 811 03
   25.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Roman Kittle Lubinská 3 Bratislava 811 03
   08.07.1996Nové obchodné meno:
   SALVADOR s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lubinská 1659/3 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   umelecká agentúra
   technicko-organizačné zabezpečenie výstav
   Noví spoločníci:
   Jaroslav Filip Moyzesova 8 Bratislava 811 05
   Roman Kittle Lubinská 3 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jaroslav Filip Moyzesova 8 Bratislava 811 05 Skončenie funkcie: 11.07.2000
   Roman Kittle Lubinská 3 Bratislava 811 03 Skončenie funkcie: 11.10.2002