Vytvoriť faktúru

A. CENTRUM PLUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno A. CENTRUM PLUS
IČO 35694351
DIČ 2020871237
Dátum vzniku 08 Júla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo A. CENTRUM PLUS
Dúhová 16
90301
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 34 218 €
Zisk 524 €
Aktíva 2 319 €
Vlastný kapitál 260 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 970
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 670
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 970
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 784
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -6,379
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 524
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 186
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 186
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) -2,353
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,059
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 34,218
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 24,282
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 9,936
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 33,020
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 19,962
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,727
C. Služby (účtová skupina 51) 6,368
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 1,494
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 466
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,198
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 3,161
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 194
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 194
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -194
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,004
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 524
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4269548.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015