Vytvoriť faktúru

EUROLIVING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EUROLIVING
IČO 35694416
DIČ 2020823838
Dátum vzniku 09 Júla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EUROLIVING
Čajakova 13
81105
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -754 €
Aktíva 81 930 €
Vlastný kapitál -45 438 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 33,194
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 33,194
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 48,104
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 48,104
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 81,298
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -46,192
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -52,742
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -754
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 127,490
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 93,600
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 33,890
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 33,410
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 217
C. Služby (účtová skupina 51) 217
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -217
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -217
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 5
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 5
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 61
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 61
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -56
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -273
P. Daň z príjmov (591, 595) 481
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -754
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4238239.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015