Vytvoriť faktúru

BELUX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BELUX
IČO 35694483
DIČ 2020348704
IČ DPH SK2020348704
Dátum vzniku 12 Júla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BELUX
Ílova 10
84107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 108 029 €
Zisk 14 590 €
Aktíva 570 973 €
Vlastný kapitál 403 033 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421263812436, +421263820163, +421263820481, +421220909641
Mobile phone(s) +421903277204, +421903460240, +421903559908
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 541,716
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 342,063
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 334,096
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 79,496
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 150,887
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 103,713
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 7,967
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 7,967
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 191,724
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 374
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 374
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 170,226
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 162,321
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 162,321
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,905
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 21,124
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 21,124
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 7,929
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 7,929
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 541,716
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 382,623
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,279
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,279
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 353,426
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 353,426
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,590
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 159,093
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,328
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,328
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 102,632
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 91,114
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 91,114
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,648
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,736
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,134
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,892
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,892
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 51,241
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,107,987
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,108,029
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,107,987
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 42
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,084,542
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 93,707
D. Služby (účtová skupina 51) 847,726
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 119,285
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 88,122
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 28,160
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,003
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,995
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,829
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 23,487
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 166,554
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,361
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 225
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 225
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,136
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,358
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 20,129
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,539
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,539
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 14,590
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35694483 DIČ: 2020348704 IČ DPH: SK2020348704
 • Sídlo: BELUX, Ílova 10, 84107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Júla 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Bernard Hollý Ílova 10 Bratislava 841 07 12.07.1996
  Juraj Hollý Rovná 2041/16 Stupava 900 31 18.01.2011
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Bernard Hollý 9 295 € (70%) Ílova 10 Bratislava 841 07
  Juraj Hollý 3 983 € (30%) Rovná 2041/16 Stupava 900 31
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.02.2011Noví spoločníci:
   Juraj Hollý Rovná 2041/16 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Hollý Rovná 2041/16 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 18.01.2011
   21.10.2004Noví spoločníci:
   Ing. Bernard Hollý Ílova 10 Bratislava 841 07
   20.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Bernard Hollý Ílova 10 Bratislava 841 07
   Ing. Anton Šafárik Bzovícka 2 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Šafárik Bzovícka 2 Bratislava 851 06
   03.01.2000Noví spoločníci:
   Ing. Anton Šafárik Bzovícka 2 Bratislava 851 06
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Anton Šafárik Bzovícka 2 Bratislava 851 06
   02.01.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   18.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Bernard Hollý Ílova 10 Bratislava 841 07
   17.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Bernard Hollý Ílova 10 Bratislava 841 07
   12.07.1996Nové obchodné meno:
   BELUX s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ílova 10 Bratislava 841 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
   projektovanie elektrických zariadení
   poradensko-konzultačná činnosť v odbore svetelná technika
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   výkopové zemné práce
   búracie práce
   upratovacie služby
   Noví spoločníci:
   Ing. Bernard Hollý Ílova 10 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Bernard Hollý Ílova 10 Bratislava 841 07