Vytvoriť faktúru

SCHUMANN & BERTHOLD - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SCHUMANN & BERTHOLD
IČO 35694491
DIČ 2020904435
IČ DPH SK2020904435
Dátum vzniku 16 Júla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SCHUMANN & BERTHOLD
Viničná 685/4
84110
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 29 987 €
Zisk -849 €
Aktíva 33 544 €
Vlastný kapitál 32 413 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421902602665
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 33,760
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33,760
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 10,940
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 10,940
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 22,820
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 22,071
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 749
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 33,760
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 31,564
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -781
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,277
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,058
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -849
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,196
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,196
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 633
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 340
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,223
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 29,987
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 27,264
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,723
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 29,843
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 17,074
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,105
D. Služby (účtová skupina 51) 10,655
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 9
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 144
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 153
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 33
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 33
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -33
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 111
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -849
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015