Vytvoriť faktúru

RADELA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RADELA
IČO 35694530
DIČ 2020340421
IČ DPH SK2020340421
Dátum vzniku 17 Júla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RADELA
Gorkého 6
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 711 685 €
Zisk 26 026 €
Aktíva 383 859 €
Vlastný kapitál 157 998 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0253418114
Fax(es) 0253418215
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 223,535
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 154,159
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 154,159
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 138,644
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,800
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 12,715
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 67,015
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 199
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 199
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 27,190
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 24,000
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,000
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,190
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 39,626
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 11,104
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 28,522
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,361
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,361
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 223,535
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 42,794
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 9,465
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 9,465
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 26,026
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 180,741
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 57,960
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 50,425
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 7,535
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 110,277
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 7,003
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,003
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 100,971
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,303
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 12,504
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 12,504
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 686,774
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 711,685
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 60
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 686,714
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 24,911
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 671,917
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,521
D. Služby (účtová skupina 51) 237,578
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 370,764
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 303,366
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 59,490
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,908
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 652
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 25,745
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 25,745
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24,911
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,746
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 39,768
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 442,675
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 10
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 10
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,343
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,666
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,666
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,677
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,333
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 35,435
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 9,409
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 9,409
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 26,026
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35694530 DIČ: 2020340421 IČ DPH: SK2020340421
 • Sídlo: RADELA, Gorkého 6, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Júla 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Matej Smieško Gorkého 6 Bratislava 17.01.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Matej Smieško 6 639 € (100%) Gorkého 6 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   31.10.2003Noví spoločníci:
   Ing. Matej Smieško Gorkého 6 Bratislava
   30.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Matej Smieško Hečkova 10 Bratislava
   Ing. Viktor Smieško Gorkého 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viktor Smieško Gorkého 6 Bratislava Skončenie funkcie: 22.09.2003
   01.06.1998Noví spoločníci:
   Ing. Matej Smieško Hečkova 10 Bratislava
   Ing. Viktor Smieško Gorkého 6 Bratislava
   31.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Matej Smieško Gorkého 6 Bratislava
   Ing. Viktor Smieško Gorkého 6 Bratislava
   30.05.1997Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   automatizované spracovanie údajov
   organizovanie vzdelávacích podujatí a výs- tav
   vydavateľská činnosť
   sadzba a zhotovovanie tlačiarskych predlôh
   Noví spoločníci:
   Ing. Matej Smieško Gorkého 6 Bratislava
   Ing. Viktor Smieško Gorkého 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Viktor Smieško Gorkého 6 Bratislava Skončenie funkcie: 22.09.2003
   29.05.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Matej Smieško Gorkého 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   17.01.1997Nové sidlo:
   Gorkého 6 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Matej Smieško Gorkého 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Matej Smieško Gorkého 6 Bratislava
   16.01.1997Zrušené sidlo:
   Čajakova 26 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Zoroslav Kollár Nad Lúčkami 45 Bratislava
   Mgr. Peter Kubík kpt. Rašu 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Henrich Dušek Tekovská 10 Levice 934 01
   17.07.1996Nové obchodné meno:
   RADELA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Čajakova 26 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou maloobchodu
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poradenská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovanie v oblasti nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamné činnosti
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   JUDr. Zoroslav Kollár Nad Lúčkami 45 Bratislava
   Mgr. Peter Kubík kpt. Rašu 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Henrich Dušek Tekovská 10 Levice 934 01