Vytvoriť faktúru

SIRECO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 01.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SIRECO
IČO 35694548
DIČ 2020348726
IČ DPH SK2020348726
Dátum vzniku 17 Júla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SIRECO
Žatevná 12
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 222 948 €
Zisk 9 584 €
Aktíva 266 172 €
Vlastný kapitál 155 933 €
Kontaktné informácie
Email sireco@sireco.sk
Webová stránka http://www.sireco.sk
Phone(s) +421269309411
Fax(es) 0269309412
Dátum aktualizácie údajov: 01.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 178,078
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 2,918
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,918
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 175,160
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 158,441
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 58,814
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,813
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 97,478
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 336,519
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 160,854
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 66,400
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 66,400
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 11,340
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 12,059
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 61,471
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 9,584
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 175,665
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,517
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 167,188
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 119,549
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 558
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,283
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 45,798
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,085
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,875
Dátum aktualizácie údajov: 01.12.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 222,948
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,286
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 220,517
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,145
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 210,039
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,970
C. Služby (účtová skupina 51) 194,007
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 7,754
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 802
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 3,955
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,551
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 12,909
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 25,826
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,365
M. Nákladové úroky (562) 1,851
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 514
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,365
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 10,544
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 9,584
Dátum aktualizácie údajov: 01.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 01.12.2016