Vytvoriť faktúru

DUO REAL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DUO REAL
IČO 35694645
DIČ 2020310303
IČ DPH SK2020310303
Dátum vzniku 18 Júla 1996
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DUO REAL
Špitálska 9
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 323 €
Zisk -10 285 €
Aktíva 5 184 €
Vlastný kapitál -27 526 €
Kontaktné informácie
Email duoreal@nextra.sk
Webová stránka http://www.duoreal.sk
Phone(s) +421252922577, +421252922958, +421252922584, +421252922590
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 775
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 775
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 775
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 3,775
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 838
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,937
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 4,550
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -37,811
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 996
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -35,161
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -10,285
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 42,361
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 128
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 42,233
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 22
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 200
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,111
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 40,900
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 7,323
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 7,009
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 314
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 15,458
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,145
C. Služby (účtová skupina 51) 5,634
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 2,654
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 638
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 387
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -8,135
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -4,770
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,190
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,190
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,190
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -9,325
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -10,285
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35694645 DIČ: 2020310303 IČ DPH: SK2020310303
 • Sídlo: DUO REAL, Špitálska 9, 81108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Júla 1996
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Vladimír Lichvár Heyrovského 8 Bratislava 841 03 18.07.1996
  Ing. Helena Lichvárová Špitálska 9 Bratislava 811 08 03.10.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Vladimír Lichvár 3 319 € (50%) Heyrovského 8 Bratislava 841 03
  Ing. Helena Lichvárová 3 319 € (50%) Špitálska 9 Bratislava 811 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.02.1999Noví spoločníci:
   Mgr. Vladimír Lichvár Heyrovského 8 Bratislava
   Ing. Helena Lichvárová Špitálska 9 Bratislava 811 08
   07.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Vladimír Lichvár Heyrovského 8 Bratislava
   Ing. Helena Lichvárová Špitálska 9 Bratislava 811 08
   22.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Helena Lichvárová Špitálska 9 Bratislava 811 08
   21.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Helena Bialková Špitálska 9 Bratislava 811 08
   03.10.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Helena Lichvárová Špitálska 9 Bratislava 811 08
   02.10.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Helena Bialková Špitálska 9 Bratislava 811 09
   18.07.1996Nové obchodné meno:
   DUO REAL spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Špitálska 9 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   leasingová činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Helena Bialková Špitálska 9 Bratislava 811 08
   Mgr. Vladimír Lichvár Heyrovského 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Vladimír Lichvár Heyrovského 8 Bratislava 841 03
   Ing. Helena Bialková Špitálska 9 Bratislava 811 09